Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Trung Chuẩn Nhất

Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số đầu đuôi đặc biệt MT nào hôm nay? Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.

 ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 6h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 Để cam kết có chiến thắng tuyệt đối bạn nên tham khảo thêm cầu Đặc Biệt Miền Trung

Mạng thẻ cào: qua khung chát khi gặp sự cố.

Lưu ý: Số sẽ hiện ra khi bạn nạp thẻ đầy đủ !

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-05-22
17-05-22Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đuôi 6
16-05-22TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 2
15-05-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
14-05-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đầu 9,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 4,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
13-05-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đầu 5
12-05-22Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Quảng Trị: Trúng đuôi 3,
Quảng Bình: Trúng đuôi 0
11-05-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 2
10-05-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đuôi 5
09-05-22TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đuôi 2,
Phú Yên: Trúng đầu 8
08-05-22Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Kon Tum: Trúng đuôi 0,
Khánh Hòa: Trúng đầu 7
07-05-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đầu 6,
Đắc Nông: Trúng đầu 2
06-05-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Gia Lai: Trúng đuôi 7,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
05-05-22Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đầu 3,
Quảng Bình: Trúng đầu 0
04-05-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
03-05-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt
02-05-22TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Phú Yên: Trúng đuôi 2
01-05-22Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trượt
30-04-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đuôi 9,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 5,
Đắc Nông: Trúng đuôi 8
29-04-22Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
28-04-22Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Bình Định: Trúng đầu 1,
Quảng Trị: Trúng đầu 2,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
27-04-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Khánh Hòa: Trúng đầu 4
26-04-22Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trượt
25-04-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trượt
24-04-22Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trượt
23-04-22Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng đầu 8,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt
22-04-22Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Ninh Thuận: Trúng đầu 9
21-04-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
20-04-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
19-04-22Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Trúng đuôi 0,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
18-04-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 2
TT Huế: Trúng đuôi 4,
Phú Yên: Trúng đầu 9
17-04-22Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trượt
16-04-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng đầu 5,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 3,
Đắc Nông: Trúng đuôi 5
15-04-22Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
14-04-22Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Quảng Bình: Trúng đầu 1
13-04-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Trúng đuôi 4,
Khánh Hòa: Trúng đầu 3
12-04-22Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trượt
11-04-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Phú Yên: Trúng đuôi 7
10-04-22Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Kon Tum: Trúng đầu 9,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
09-04-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đầu 6,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 0,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
08-04-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Ninh Thuận: Trúng đuôi 5
07-04-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Bình Định: Trúng đuôi 4,
Quảng Bình: Trúng đầu 8
06-04-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 5
05-04-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng đầu 5
04-04-22TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 2
TT Huế: Trúng đầu 7,
Phú Yên: Trúng đuôi 2
03-04-22Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
02-04-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đầu 9,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 4,
Đắc Nông: Trúng đầu 1
01-04-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đầu 2
31-03-22Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Bình Định: Trúng đuôi 5,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đuôi 2
30-03-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
29-03-22Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Đắc Lắc: Trúng đầu 9,
Quảng Nam: Trúng đuôi 3
28-03-22TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đuôi 1
27-03-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Kon Tum: Trúng đuôi 6,
Khánh Hòa: Trúng đầu 0
26-03-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đuôi 9,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đuôi 1
25-03-22Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Gia Lai: Trúng đầu 8,
Ninh Thuận: Trúng đầu 0
24-03-22Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Quảng Bình: Trúng đuôi 5
23-03-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 2
22-03-22Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đầu 3
21-03-22TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 7
TT Huế: Trúng đuôi 9,
Phú Yên: Trúng đuôi 7
20-03-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trượt
19-03-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đuôi 2,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 1,
Đắc Nông: Trúng đầu 2
18-03-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng đuôi 0,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 0
17-03-22Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Bình Định: Trúng đuôi 6
16-03-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 8
15-03-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Đắc Lắc: Trúng đuôi 1,
Quảng Nam: Trúng đầu 5
14-03-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 5
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 9
13-03-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Kon Tum: Trúng đầu 6
12-03-22Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đầu 7,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 4
11-03-22Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 0
10-03-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Bình Định: Trúng đầu 0,
Quảng Trị: Trúng đuôi 7,
Quảng Bình: Trúng đầu 2
09-03-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đầu 4,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 0
08-03-22Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Đắc Lắc: Trúng đuôi 7,
Quảng Nam: Trúng đầu 8
07-03-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
TT Huế: Trúng đuôi 3
06-03-22Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt
05-03-22Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trượt
04-03-22Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
03-03-22Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Quảng Trị: Trúng đuôi 8,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
02-03-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt
01-03-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Trúng đầu 2,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
28-02-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đuôi 0
27-02-22Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt
26-02-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
25-02-22Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Gia Lai: Trúng đuôi 5,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
24-02-22Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Bình Định: Trúng đầu 2,
Quảng Bình: Trúng đầu 9
23-02-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt
22-02-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trượt
21-02-22TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng đuôi 2,
Phú Yên: Trúng đầu 2
20-02-22Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 7
19-02-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đuôi 3,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt