Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Trung Chuẩn Nhất

Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số đầu đuôi đặc biệt MT nào hôm nay? Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.

 ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 6h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 Để cam kết có chiến thắng tuyệt đối bạn nên tham khảo thêm cầu Đặc Biệt Miền Trung

Mạng thẻ cào: qua khung chát khi gặp sự cố.

Lưu ý: Số sẽ hiện ra khi bạn nạp thẻ đầy đủ !

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
23-03-23
23-03-23Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Bình Định: Ăn đuôi 0,
Quảng Trị: Ăn đuôi 3,
Quảng Bình: Win đầu 9
22-03-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đầu 8,
Khánh Hòa: Win Bạch Thủ
21-03-23Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Đắc Lắc: Win Bạch Thủ
20-03-23TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
TT Huế: Ăn Bạch Thủ,
Phú Yên: Win đầu 1
19-03-23TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
TT Huế: Trúng đầu 9,
Kon Tum: Trúng Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Win đuôi 9
18-03-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng đuôi 1,
Đắc Nông: Ăn đuôi 9
17-03-23Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Gia Lai: Win đầu 4,
Ninh Thuận: Ăn đuôi 5
16-03-23Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Bình Định: Win Bạch Thủ,
Quảng Trị: Trúng đầu 3,
Quảng Bình: Trúng Bạch Thủ
15-03-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Khánh Hòa: Trúng Bạch Thủ
14-03-23Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Win Bạch Thủ,
Quảng Nam: Win đuôi 4
13-03-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 5
TT Huế: Trúng Bạch Thủ,
Phú Yên: Ăn đầu 6
12-03-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
TT Huế: Trúng đầu 3,
Kon Tum: Ăn Bạch Thủ
11-03-23Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đầu 4,
Quảng Ngãi: Ăn đầu 8,
Đắc Nông: Win đuôi 2
10-03-23Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Gia Lai: Win đuôi 2,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 7
09-03-23Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Quảng Trị: Ăn đuôi 3
08-03-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Trúng đầu 7
07-03-23Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trượt
06-03-23TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trượt
05-03-23TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Kon Tum: Ăn Bạch Thủ
04-03-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Đắc Nông: Trúng đầu 0
03-03-23Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Ninh Thuận: Trúng đuôi 6
02-03-23Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Bình Định: Ăn Bạch Thủ,
Quảng Trị: Ăn Bạch Thủ,
Quảng Bình: Trúng đầu 0
01-03-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Win đuôi 5
28-02-23Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Quảng Nam: Win đầu 0
27-02-23TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trượt
26-02-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
TT Huế: Ăn Bạch Thủ
25-02-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Win đầu 7,
Đắc Nông: Trúng đuôi 2
24-02-23Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Gia Lai: Trúng đuôi 7
23-02-23Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Quảng Trị: Trúng đuôi 0,
Quảng Bình: Trúng Bạch Thủ
22-02-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Win đầu 0
21-02-23Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Đắc Lắc: Win đuôi 5
20-02-23TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trượt
19-02-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Kon Tum: Trúng đầu 1,
Khánh Hòa: Win đuôi 5
18-02-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Quảng Ngãi: Win đuôi 2,
Đắc Nông: Trúng đầu 8
17-02-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Gia Lai: Trúng đuôi 4,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 9
16-02-23Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Bình Định: Win đầu 4
15-02-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Ăn đầu 7,
Khánh Hòa: Win đuôi 5
14-02-23Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Ăn đầu 7,
Quảng Nam: Ăn đuôi 0
13-02-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trượt
12-02-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
TT Huế: Win đuôi 8,
Khánh Hòa: Trúng đầu 5
11-02-23Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Quảng Ngãi: Win đuôi 9
10-02-23Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Gia Lai: Trúng Bạch Thủ
09-02-23Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Bình Định: Ăn đuôi 0,
Quảng Trị: Ăn đầu 6,
Quảng Bình: Ăn đuôi 2
08-02-23Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trượt
07-02-23Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Win đuôi 0,
Quảng Nam: Trúng đuôi 5
06-02-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 0
TT Huế: Win Bạch Thủ,
Phú Yên: Win Bạch Thủ
05-02-23TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
TT Huế: Win đầu 0,
Kon Tum: Win đuôi 5,
Khánh Hòa: Win đầu 5
04-02-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Ăn đuôi 1
03-02-23Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trượt
02-02-23Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Bình Định: Trúng đầu 8
01-02-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Ăn đuôi 8,
Khánh Hòa: Ăn đuôi 3
31-01-23Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Win đầu 7,
Quảng Nam: Win đuôi 2
30-01-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
TT Huế: Ăn Bạch Thủ,
Phú Yên: Trúng đuôi 5
29-01-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
TT Huế: Ăn đuôi 5,
Khánh Hòa: Trúng Bạch Thủ
28-01-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Win Bạch Thủ,
Quảng Ngãi: Ăn đầu 1,
Đắc Nông: Trúng Bạch Thủ
27-01-23Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Gia Lai: Trúng đầu 2,
Ninh Thuận: Trúng đầu 8
26-01-23Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Quảng Trị: Ăn đầu 5,
Quảng Bình: Trúng đuôi 0
25-01-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Ăn đầu 0
24-01-23Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Trúng đầu 2
23-01-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 8TT Huế: Win đầu 1
22-01-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
TT Huế: Trúng đầu 3,
Kon Tum: Trúng đuôi 9,
Khánh Hòa: Trúng đầu 2
21-01-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Win đuôi 9,
Quảng Ngãi: Win Bạch Thủ,
Đắc Nông: Trúng đuôi 4
20-01-23Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Gia Lai: Ăn đuôi 6,
Ninh Thuận: Win Bạch Thủ
19-01-23Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Quảng Trị: Trúng đầu 4,
Quảng Bình: Trúng đuôi 9
18-01-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Win Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Win đầu 3
17-01-23Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Trúng đầu 4,
Quảng Nam: Ăn đuôi 2
16-01-23TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng đầu 5,
Phú Yên: Ăn đuôi 4
15-01-23TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
TT Huế: Ăn đuôi 1,
Kon Tum: Ăn đầu 7,
Khánh Hòa: Ăn đuôi 8
14-01-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Ăn đầu 0,
Quảng Ngãi: Win đuôi 7,
Đắc Nông: Trúng đuôi 2
13-01-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng Bạch Thủ
12-01-23Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng đuôi 3,
Quảng Trị: Trúng Bạch Thủ,
Quảng Bình: Trúng Bạch Thủ
11-01-23Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đầu 2
10-01-23Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trượt
09-01-23TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng đuôi 6,
Phú Yên: Win Bạch Thủ
08-01-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trượt
07-01-23Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt
06-01-23Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Gia Lai: Win đuôi 5,
Ninh Thuận: Ăn đầu 8
05-01-23Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Bình Định: Win đuôi 9,
Quảng Trị: Ăn Bạch Thủ
04-01-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Khánh Hòa: Win Bạch Thủ
03-01-23Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Ăn Bạch Thủ,
Quảng Nam: Ăn đuôi 7
02-01-23TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
TT Huế: Ăn đầu 3
01-01-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Kon Tum: Trúng đầu 7,
Khánh Hòa: Ăn đuôi 4
31-12-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng đầu 6,
Quảng Ngãi: Ăn đuôi 9