Lô 3 số Miền Trung Chuẩn Nhất

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h00

Hỗ trợ : qua khung chát khi nạp thẻ sai.

 Để cam kết có chiến thắng tuyệt đối bạn nên tham khảo thêm cầu Bao Lô miền trung

Chúc các bạn chiến thắng chủ lô !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-12-21
07-12-21Đắc Lắc: 508,
Quảng Nam: 127
Trượt
06-12-21TT Huế: 879,
Phú Yên: 927
Trượt
05-12-21Kon Tum: 255,
Khánh Hòa: 128
Trượt
04-12-21Đà Nẵng: 910,
Quảng Ngãi: 652,
Đắc Nông: 103
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
03-12-21Gia Lai: 897,
Ninh Thuận: 360
Ninh Thuận: Trúng
02-12-21Bình Định: 780,
Quảng Trị: 361,
Quảng Bình: 746
Trượt
01-12-21Đà Nẵng: 790,
Khánh Hòa: 098
Trượt
30-11-21Đắc Lắc: 170,
Quảng Nam: 528
Quảng Nam: Trúng
29-11-21TT Huế: 392,
Phú Yên: 113
Phú Yên: Trúng
28-11-21Kon Tum: 247,
Khánh Hòa: 378
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
27-11-21Đà Nẵng: 287,
Quảng Ngãi: 830,
Đắc Nông: 356
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
26-11-21Gia Lai: 975,
Ninh Thuận: 043
Gia Lai: Trúng
25-11-21Bình Định: 582,
Quảng Trị: 036,
Quảng Bình: 807
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
24-11-21Đà Nẵng: 363,
Khánh Hòa: 126
Đà Nẵng: Trúng
23-11-21Đắc Lắc: 333,
Quảng Nam: 960
Quảng Nam: Trúng
22-11-21TT Huế: 495,
Phú Yên: 913
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
21-11-21Kon Tum: 284,
Khánh Hòa: 011
Khánh Hòa: Trúng
20-11-21Đà Nẵng: 366,
Quảng Ngãi: 146,
Đắc Nông: 423
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
19-11-21Gia Lai: 418,
Ninh Thuận: 689
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
18-11-21Bình Định: 369,
Quảng Trị: 597,
Quảng Bình: 873
Quảng Trị: Trúng
17-11-21Đà Nẵng: 436,
Khánh Hòa: 441
Khánh Hòa: Trúng
16-11-21Đắc Lắc: 591,
Quảng Nam: 549
Trượt
15-11-21TT Huế: 297,
Phú Yên: 076
Trượt
14-11-21Kon Tum: 420,
Khánh Hòa: 601
Trượt
13-11-21Đà Nẵng: 013,
Quảng Ngãi: 712,
Đắc Nông: 750
Trượt
12-11-21Gia Lai: 332,
Ninh Thuận: 004
Trượt
11-11-21Bình Định: 516,
Quảng Trị: 531,
Quảng Bình: 302
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
10-11-21Đà Nẵng: 241,
Khánh Hòa: 978
Khánh Hòa: Trúng
09-11-21Đắc Lắc: 969,
Quảng Nam: 176
Trượt
08-11-21TT Huế: 041,
Phú Yên: 075
TT Huế: Trúng
07-11-21Kon Tum: 936,
Khánh Hòa: 458
Trượt
06-11-21Đà Nẵng: 126,
Quảng Ngãi: 034,
Đắc Nông: 226
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
05-11-21Gia Lai: 104,
Ninh Thuận: 689
Trượt
04-11-21Bình Định: 231,
Quảng Trị: 671,
Quảng Bình: 158
Trượt
03-11-21Đà Nẵng: 891,
Khánh Hòa: 978
Trượt
02-11-21Đắc Lắc: 808,
Quảng Nam: 423
Quảng Nam: Trúng
01-11-21TT Huế: 804,
Phú Yên: 921
TT Huế: Trúng
31-10-21Kon Tum: 673,
Khánh Hòa: 988
Khánh Hòa: Trúng
30-10-21Đà Nẵng: 592,
Quảng Ngãi: 301,
Đắc Nông: 561
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
29-10-21Gia Lai: 942,
Ninh Thuận: 407
Gia Lai: Trúng
28-10-21Bình Định: 993,
Quảng Trị: 898,
Quảng Bình: 519
Trượt
27-10-21Đà Nẵng: 655,
Khánh Hòa: 602
Trượt
26-10-21Đắc Lắc: 341,
Quảng Nam: 313
Quảng Nam: Trúng
25-10-21TT Huế: 971,
Phú Yên: 490
Trượt
24-10-21Kon Tum: 717,
Khánh Hòa: 970
Kon Tum: Trúng
23-10-21Đà Nẵng: 670,
Quảng Ngãi: 055,
Đắc Nông: 859
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
22-10-21Gia Lai: 639,
Ninh Thuận: 558
Ninh Thuận: Trúng
21-10-21Bình Định: 704,
Quảng Trị: 264,
Quảng Bình: 878
Trượt
20-10-21Đà Nẵng: 625,
Khánh Hòa: 696
Khánh Hòa: Trúng
19-10-21Đắc Lắc: 856,
Quảng Nam: 842
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
18-10-21TT Huế: 380,
Phú Yên: 978
Phú Yên: Trúng
17-10-21Kon Tum: 881,
Khánh Hòa: 910
Trượt
16-10-21Đà Nẵng: 992,
Quảng Ngãi: 920,
Đắc Nông: 765
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
15-10-21Gia Lai: 444,
Ninh Thuận: 853
Gia Lai: Trúng
14-10-21Bình Định: 851,
Quảng Trị: 569,
Quảng Bình: 378
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
13-10-21Đà Nẵng: 429,
Khánh Hòa: 326
Khánh Hòa: Trúng
12-10-21Đắc Lắc: 129,
Quảng Nam: 842
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
11-10-21TT Huế: 585,
Phú Yên: 583
TT Huế: Trúng
10-10-21Kon Tum: 136,
Khánh Hòa: 771
Khánh Hòa: Trúng
09-10-21Đà Nẵng: 841,
Quảng Ngãi: 309,
Đắc Nông: 425
Trượt
08-10-21Gia Lai: 261,
Ninh Thuận: 637
Gia Lai: Trúng
07-10-21Bình Định: 254,
Quảng Trị: 854,
Quảng Bình: 383
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
06-10-21Đà Nẵng: 082,
Khánh Hòa: 955
Trượt
05-10-21Đắc Lắc: 984,
Quảng Nam: 705
Quảng Nam: Trúng
04-10-21TT Huế: 422,
Phú Yên: 649
TT Huế: Trúng
03-10-21Kon Tum: 536,
Khánh Hòa: 747
Khánh Hòa: Trúng
02-10-21Đà Nẵng: 883,
Quảng Ngãi: 705,
Đắc Nông: 195
Đà Nẵng: Trúng
01-10-21Gia Lai: 200,
Ninh Thuận: 043
Trượt
30-09-21Bình Định: 222,
Quảng Trị: 099,
Quảng Bình: 457
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
29-09-21Đà Nẵng: 021,
Khánh Hòa: 559
Trượt
28-09-21Đắc Lắc: 199,
Quảng Nam: 503
Quảng Nam: Trúng
27-09-21TT Huế: 014,
Phú Yên: 135
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
26-09-21Kon Tum: 780,
Khánh Hòa: 447
Kon Tum: Trúng
25-09-21Đà Nẵng: 004,
Quảng Ngãi: 448,
Đắc Nông: 799
Đắc Nông: Trúng
24-09-21Gia Lai: 878,
Ninh Thuận: 562
Trượt
23-09-21Bình Định: 688,
Quảng Trị: 740,
Quảng Bình: 570
Quảng Bình: Trúng
22-09-21Đà Nẵng: 627,
Khánh Hòa: 088
Đà Nẵng: Trúng
21-09-21Đắc Lắc: 310,
Quảng Nam: 542
Quảng Nam: Trúng
20-09-21TT Huế: 307,
Phú Yên: 577
Trượt
19-09-21Kon Tum: 003,
Khánh Hòa: 897
Trượt
18-09-21Đà Nẵng: 744,
Quảng Ngãi: 446,
Đắc Nông: 329
Đà Nẵng: Trúng
17-09-21Gia Lai: 921,
Ninh Thuận: 731
Trượt
16-09-21Bình Định: 070,
Quảng Trị: 021,
Quảng Bình: 061
Quảng Bình: Trúng
15-09-21Đà Nẵng: 957,
Khánh Hòa: 270
Khánh Hòa: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 023,
Quảng Nam: 379
Đắc Lắc: Trúng
13-09-21TT Huế: 185,
Phú Yên: 953
Trượt
12-09-21Kon Tum: 987,
Khánh Hòa: 530
Kon Tum: Trúng
11-09-21Đà Nẵng: 291,
Quảng Ngãi: 830
Đà Nẵng: Trúng