Lô 3 số Miền Trung Chuẩn Nhất

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h00

Hỗ trợ : qua khung chát khi nạp thẻ sai.

 Để cam kết có chiến thắng tuyệt đối bạn nên tham khảo thêm cầu Bao Lô miền trung

Chúc các bạn chiến thắng chủ lô !

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-05-22
17-05-22Đắc Lắc: 031,
Quảng Nam: 042
Trượt
16-05-22TT Huế: 796,
Phú Yên: 401
TT Huế: Trúng
15-05-22Kon Tum: 555,
Khánh Hòa: 099
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-05-22Đà Nẵng: 095,
Quảng Ngãi: 180,
Đắc Nông: 061
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
13-05-22Gia Lai: 275,
Ninh Thuận: 429
Ninh Thuận: Trúng
12-05-22Bình Định: 136,
Quảng Trị: 938,
Quảng Bình: 243
Quảng Trị: Trúng
11-05-22Đà Nẵng: 968,
Khánh Hòa: 557
Khánh Hòa: Trúng
10-05-22Đắc Lắc: 593,
Quảng Nam: 659
Quảng Nam: Trúng
09-05-22TT Huế: 711,
Phú Yên: 150
Trượt
08-05-22Kon Tum: 442,
Khánh Hòa: 251
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-05-22Đà Nẵng: 283,
Quảng Ngãi: 007,
Đắc Nông: 106
Đắc Nông: Trúng
06-05-22Gia Lai: 859,
Ninh Thuận: 886
Gia Lai: Trúng
05-05-22Bình Định: 189,
Quảng Trị: 346,
Quảng Bình: 307
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
04-05-22Đà Nẵng: 365,
Khánh Hòa: 468
Trượt
03-05-22Đắc Lắc: 917,
Quảng Nam: 732
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
02-05-22TT Huế: 593,
Phú Yên: 818
Trượt
01-05-22Kon Tum: 867,
Khánh Hòa: 293
Khánh Hòa: Trúng
30-04-22Đà Nẵng: 777,
Quảng Ngãi: 585,
Đắc Nông: 431
Trượt
29-04-22Gia Lai: 209,
Ninh Thuận: 495
Ninh Thuận: Trúng
28-04-22Bình Định: 535,
Quảng Trị: 885,
Quảng Bình: 474
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
27-04-22Đà Nẵng: 697,
Khánh Hòa: 310
Trượt
26-04-22Đắc Lắc: 818,
Quảng Nam: 421
Trượt
25-04-22TT Huế: 723,
Phú Yên: 368
Trượt
24-04-22Kon Tum: 761,
Khánh Hòa: 304
Trượt
23-04-22Đà Nẵng: 550,
Quảng Ngãi: 568,
Đắc Nông: 166
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
22-04-22Gia Lai: 332,
Ninh Thuận: 798
Gia Lai: Trúng
21-04-22Bình Định: 796,
Quảng Trị: 634,
Quảng Bình: 422
Trượt
20-04-22Đà Nẵng: 381,
Khánh Hòa: 026
Đà Nẵng: Trúng
19-04-22Đắc Lắc: 827,
Quảng Nam: 010
Đắc Lắc: Trúng
18-04-22TT Huế: 298,
Phú Yên: 064
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
17-04-22Kon Tum: 356,
Khánh Hòa: 576
Trượt
16-04-22Đà Nẵng: 210,
Quảng Ngãi: 195,
Đắc Nông: 639
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
15-04-22Gia Lai: 319,
Ninh Thuận: 448
Trượt
14-04-22Bình Định: 165,
Quảng Trị: 684,
Quảng Bình: 997
Quảng Trị: Trúng
13-04-22Đà Nẵng: 251,
Khánh Hòa: 949
Trượt
12-04-22Đắc Lắc: 216,
Quảng Nam: 299
Quảng Nam: Trúng
11-04-22TT Huế: 790,
Phú Yên: 947
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
10-04-22Kon Tum: 801,
Khánh Hòa: 085
Khánh Hòa: Trúng
09-04-22Đà Nẵng: 088,
Quảng Ngãi: 669,
Đắc Nông: 691
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
08-04-22Gia Lai: 209,
Ninh Thuận: 387
Trượt
07-04-22Bình Định: 335,
Quảng Trị: 284,
Quảng Bình: 684
Quảng Bình: Trúng
06-04-22Đà Nẵng: 665,
Khánh Hòa: 161
Đà Nẵng: Trúng
05-04-22Đắc Lắc: 856,
Quảng Nam: 363
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
04-04-22TT Huế: 808,
Phú Yên: 223
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
03-04-22Kon Tum: 026,
Khánh Hòa: 923
Trượt
02-04-22Đà Nẵng: 698,
Quảng Ngãi: 201,
Đắc Nông: 349
Quảng Ngãi: Trúng
01-04-22Gia Lai: 296,
Ninh Thuận: 106
Gia Lai: Trúng
31-03-22Bình Định: 046,
Quảng Trị: 093,
Quảng Bình: 927
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
30-03-22Đà Nẵng: 921,
Khánh Hòa: 607
Khánh Hòa: Trúng
29-03-22Đắc Lắc: 317,
Quảng Nam: 986
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
28-03-22TT Huế: 799,
Phú Yên: 365
TT Huế: Trúng
27-03-22Kon Tum: 013,
Khánh Hòa: 473
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
26-03-22Đà Nẵng: 489,
Quảng Ngãi: 739,
Đắc Nông: 034
Quảng Ngãi: Trúng
25-03-22Gia Lai: 164,
Ninh Thuận: 911
Gia Lai: Trúng
24-03-22Bình Định: 320,
Quảng Trị: 085,
Quảng Bình: 972
Quảng Trị: Trúng
23-03-22Đà Nẵng: 193,
Khánh Hòa: 023
Đà Nẵng: Trúng
22-03-22Đắc Lắc: 414,
Quảng Nam: 265
Đắc Lắc: Trúng
21-03-22TT Huế: 691,
Phú Yên: 456
Trượt
20-03-22Kon Tum: 152,
Khánh Hòa: 371
Trượt
19-03-22Đà Nẵng: 980,
Quảng Ngãi: 634,
Đắc Nông: 264
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
18-03-22Gia Lai: 196,
Ninh Thuận: 816
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
17-03-22Bình Định: 963,
Quảng Trị: 195,
Quảng Bình: 432
Trượt
16-03-22Đà Nẵng: 248,
Khánh Hòa: 647
Khánh Hòa: Trúng
15-03-22Đắc Lắc: 819,
Quảng Nam: 964
Đắc Lắc: Trúng
14-03-22TT Huế: 233,
Phú Yên: 027
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
13-03-22Kon Tum: 970,
Khánh Hòa: 212
Kon Tum: Trúng
12-03-22Đà Nẵng: 165,
Quảng Ngãi: 303,
Đắc Nông: 773
Đắc Nông: Trúng
11-03-22Gia Lai: 077,
Ninh Thuận: 608
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
10-03-22Bình Định: 920,
Quảng Trị: 329,
Quảng Bình: 526
Quảng Bình: Trúng
09-03-22Đà Nẵng: 110,
Khánh Hòa: 759
Khánh Hòa: Trúng
08-03-22Đắc Lắc: 932,
Quảng Nam: 378
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
07-03-22TT Huế: 021,
Phú Yên: 440
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
06-03-22Kon Tum: 834,
Khánh Hòa: 294
Trượt
05-03-22Đà Nẵng: 437,
Quảng Ngãi: 000,
Đắc Nông: 179
Trượt
04-03-22Gia Lai: 441,
Ninh Thuận: 533
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
03-03-22Bình Định: 111,
Quảng Trị: 837,
Quảng Bình: 020
Bình Định: Trúng
02-03-22Đà Nẵng: 932,
Khánh Hòa: 334
Trượt
01-03-22Đắc Lắc: 391,
Quảng Nam: 383
Đắc Lắc: Trúng
28-02-22TT Huế: 187,
Phú Yên: 273
Trượt
27-02-22Kon Tum: 037,
Khánh Hòa: 986
Kon Tum: Trúng
26-02-22Đà Nẵng: 385,
Quảng Ngãi: 864,
Đắc Nông: 932
Quảng Ngãi: Trúng
25-02-22Gia Lai: 045,
Ninh Thuận: 185
Ninh Thuận: Trúng
24-02-22Bình Định: 409,
Quảng Trị: 326,
Quảng Bình: 882
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-02-22Đà Nẵng: 706,
Khánh Hòa: 328
Trượt
22-02-22Đắc Lắc: 461,
Quảng Nam: 651
Trượt
21-02-22TT Huế: 930,
Phú Yên: 082
Phú Yên: Trúng
20-02-22Kon Tum: 431,
Khánh Hòa: 131
Khánh Hòa: Trúng
19-02-22Đắc Nông: 502,
Đà Nẵng: 648
Đắc Nông: Trúng