3 Càng Miền Bắc

BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi 3 Càng Miền Bắc bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
CẦU: 3 Càng Miền Bắc. Giá 2.000.000 VNĐ
3 Càng Miền Bắc Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
3 Càng Miền Bắc Hỗ trợ : qua khung chát khi nạp thẻ lỗi nhé.
3 Càng Miền Bắc Chúc các bạn thắng lớn với số chúng tôi đưa ra. 

3 Càng Miền BắcĐể tránh tình trạng rủi ro người chơi có thể tham khảo thêm cầu Bạch Thủ Đề 

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-12-21
07-12-21631Trúng
06-12-21074Trượt
05-12-21329Trúng
04-12-21430Trượt
03-12-21204Trượt
02-12-21587Trúng
01-12-21712Trúng
30-11-21738Trúng
29-11-21654Trượt
28-11-21101Trượt
27-11-21824Trúng
26-11-21204Trượt
25-11-21313Trúng
24-11-21856Trúng
23-11-21381Trượt
22-11-21017Trượt
21-11-21688Trượt
20-11-21344Trúng
19-11-21034Trượt
18-11-21795Trượt
17-11-21342Trúng
16-11-21405Trúng
15-11-21429Trượt
14-11-21273Trượt
13-11-21632Trượt
12-11-21805Trượt
11-11-21616Trượt
10-11-21484Trượt
09-11-21916Trượt
08-11-21820Trượt
07-11-21749Trượt
06-11-21056Trượt
05-11-21270Trượt
04-11-21900Trượt
03-11-21748Trượt
02-11-21510Trúng
01-11-21858Trúng
31-10-21770Trượt
30-10-21242Trúng
29-10-21885Trượt
28-10-21600Trượt
27-10-21797Trượt
26-10-21007Trượt
25-10-21459Trượt
24-10-21382Trượt
23-10-21624Trượt
22-10-21918Trượt
21-10-21188Trúng
20-10-21756Trượt
19-10-21303Trượt
18-10-21609Trúng
17-10-21473Trượt
16-10-21294Trượt
15-10-21507Trượt
14-10-21287Trượt
13-10-21210Trượt
12-10-21662Trượt
11-10-21372Trượt
10-10-21766Trượt
09-10-21181Trượt
08-10-21550Trúng
07-10-21469Trúng
06-10-21563Trượt
05-10-21777Trượt
04-10-21747Trúng
03-10-21681Trúng
02-10-21122Trượt
01-10-21220Trúng
30-09-21811Trúng
29-09-21477Trúng
28-09-21964Trượt
27-09-21066Trượt
26-09-21694Trúng
25-09-21408Trúng
24-09-21955Trượt
23-09-21184Trượt
22-09-21679Trượt
21-09-21083Trúng
20-09-21650Trượt
19-09-21257Trượt
18-09-21856Trượt
17-09-21645Trượt
16-09-21829Trượt
15-09-21639Trượt
14-09-21996Trượt
13-09-21548Trúng
12-09-21706Trượt
11-09-21400Trượt
10-09-21401Trượt
09-09-21257Trượt
08-09-21938Trúng
07-09-21765Trúng
06-09-21728Trúng
05-09-21874Trượt
04-09-21718Trượt
03-09-21211Trượt
02-09-21580Trượt
01-09-21034Trượt
31-08-21183Trượt
30-08-21986Trúng
29-08-21233Trượt
28-08-21577Trượt
27-08-21948Trượt
26-08-21746Trượt
25-08-21053Trượt
24-08-21469Trượt
23-08-21915Trượt
22-08-21711Trúng
21-08-21066Trượt
20-08-21629Trượt
19-08-21753Trượt
18-08-21443Trúng
17-08-21633Trượt
16-08-21075Trượt
15-08-21106Trượt
14-08-21791Trượt
13-08-21333Trượt
12-08-21868Trúng
11-08-21580Trượt
10-08-21771Trúng
09-08-21552Trượt
08-08-21883Trượt
07-08-21201Trượt
06-08-21947Trượt
05-08-21082Trượt
04-08-21594Trượt
03-08-21105Trượt
02-08-21540Trượt
01-08-21067Trượt
31-07-21567Trượt
30-07-21601Trượt
29-07-21264Trượt
28-07-21573Trượt
27-07-21371Trúng
26-07-21313Trượt
25-07-21380Trúng
24-07-21288Trượt
23-07-21961Trượt
22-07-21166Trúng
21-07-21879Trượt
20-07-21138Trượt
19-07-21651Trượt
18-07-21126Trượt
17-07-21779Trúng
16-07-21085Trượt
15-07-21670Trượt
14-07-21653Trúng
13-07-21177Trượt
12-07-21275Trượt
11-07-21557Trượt
10-07-21436Trượt
09-07-21616Trượt
08-07-21211Trượt
07-07-21114Trượt
06-07-21776Trượt
05-07-21721Trượt
04-07-21279Trượt
03-07-21744Trượt
02-07-21671Trượt
01-07-21275Trúng