Bộ Xỉu Chủ 10 Con MT

Soi cầu vip – Chốt số – Chắc ăn – Thắng lớn! Lấy số dinh tiền về nhà!
Các chuyên gia của chúng tôi luôn nỗ lực hết mình Tìm ra những con số chuẩn nhất có tỷ lệ ăn lớn nhấtTuy nhiên có một vài ngày cầu về quá lệch anh chị em cũng không nên nản chí, vì những ngày sau cầu sẽ quay trở lại, rồi chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất

➨ Chúng tôi đã xác định được Bộ Xỉu Chủ 10 Con có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được Bộ Xỉu Chủ 10 Con bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 900,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
12-05-21
11-05-21Đắc Lắc: 675,265,589,283,507,189,220,449,152,814,
Quảng Nam: 887,661,160,768,857,188,527,780,594,898
Trượt
10-05-21TT Huế: 313,994,809,800,349,248,458,620,943,533,
Phú Yên: 047,085,372,872,860,765,400,775,959,479
Phú Yên: Trúng 860
09-05-21Kon Tum: 686,332,968,973,883,648,228,649,864,467,
Khánh Hòa: 627,322,178,531,852,377,610,620,512,568
Kon Tum: Trúng 332,
Khánh Hòa: Trúng 627
08-05-21Đà Nẵng: 772,207,008,690,716,620,045,422,322,351,
Quảng Ngãi: 695,385,391,683,194,901,940,582,970,943,
Đắc Nông: 063,677,746,831,842,783,376,356,290,849
Đà Nẵng: Trúng 716
07-05-21Gia Lai: 952,074,993,808,658,015,905,189,076,275,
Ninh Thuận: 211,907,334,391,717,469,182,632,608,936
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng 182
06-05-21Bình Định: 247,731,145,252,850,555,624,958,731,895,
Quảng Trị: 226,599,516,488,629,095,981,539,187,836,
Quảng Bình: 638,211,016,746,732,623,252,349,275,338
Bình Định: Trúng 731
05-05-21Đà Nẵng: 344,502,120,228,625,528,746,901,669,065,
Khánh Hòa: 308,456,066,090,958,495,553,474,687,446
Đà Nẵng: Trúng 669
04-05-21Đắc Lắc: 612,239,169,910,833,075,802,679,130,312,
Quảng Nam: 818,479,346,246,553,370,297,950,351,203
Đắc Lắc: Trúng 802
03-05-21TT Huế: 839,757,310,984,622,990,657,904,202,557,
Phú Yên: 884,173,324,949,101,712,041,088,411,604
TT Huế: Trúng 757,
Phú Yên: Trúng 088
02-05-21Kon Tum: 506,711,654,907,332,627,842,887,156,474,
Khánh Hòa: 035,699,021,631,759,591,378,535,909,381
Trượt
01-05-21Đà Nẵng: 415,051,961,473,618,713,127,061,922,427,
Quảng Ngãi: 252,998,901,096,404,528,440,908,027,961,
Đắc Nông: 496,817,288,355,179,296,461,194,340,495
Đà Nẵng: Trúng 127,
Quảng Ngãi: Trúng 901,
Đắc Nông: Trúng 461
30-04-21Gia Lai: 659,875,017,734,600,006,323,622,693,031,
Ninh Thuận: 837,571,282,389,702,325,928,960,877,972
Trượt
29-04-21Bình Định: 802,259,023,890,012,174,078,136,370,611,
Quảng Trị: 977,424,287,635,007,371,970,626,569,572,
Quảng Bình: 812,000,746,844,116,186,482,534,049,683
Bình Định: Trúng 802
28-04-21Đà Nẵng: 601,014,542,915,626,840,034,582,048,410,
Khánh Hòa: 986,912,451,938,843,713,242,264,541,072
Khánh Hòa: Trúng 843
27-04-21Đắc Lắc: 398,830,667,626,196,409,238,220,186,093,
Quảng Nam: 211,637,019,913,563,893,998,864,179,505
Đắc Lắc: Trúng 409
26-04-21TT Huế: 980,891,103,182,741,993,809,338,530,916,
Phú Yên: 300,429,343,254,531,219,960,965,656,413
TT Huế: Trúng 103,
Phú Yên: Trúng 413
25-04-21Kon Tum: 060,217,353,644,728,474,339,886,534,431,
Khánh Hòa: 748,984,623,368,698,847,831,067,859,186
Kon Tum: Trúng 217
24-04-21Đà Nẵng: 206,117,919,500,518,024,036,232,406,865,
Quảng Ngãi: 571,994,441,757,395,137,523,729,530,568,
Đắc Nông: 448,415,182,892,280,067,640,242,784,549
Đà Nẵng: Trúng 865,
Đắc Nông: Trúng 415
23-04-21Gia Lai: 653,973,189,895,863,553,935,561,688,619,
Ninh Thuận: 948,667,573,372,627,135,218,078,840,566
Ninh Thuận: Trúng 218
22-04-21Bình Định: 222,480,197,408,958,413,597,969,321,167,
Quảng Trị: 314,907,659,962,742,586,111,405,120,474,
Quảng Bình: 625,559,844,288,113,416,218,921,444,116
Quảng Trị: Trúng 907,
Quảng Bình: Trúng 288
21-04-21Đà Nẵng: 774,772,521,085,934,636,139,177,052,759,
Khánh Hòa: 878,169,958,291,505,935,156,495,424,031
Khánh Hòa: Trúng 424
20-04-21Đắc Lắc: 410,850,221,474,586,542,345,794,888,069,
Quảng Nam: 393,615,253,099,685,021,726,605,664,376
Trượt
19-04-21TT Huế: 767,129,533,444,372,872,358,472,702,876,
Phú Yên: 743,550,206,819,597,089,475,097,240,064
Phú Yên: Trúng 089
18-04-21Kon Tum: 628,838,097,692,023,623,871,874,654,587,
Khánh Hòa: 088,309,771,795,328,190,064,729,307,513
Trượt
17-04-21Đà Nẵng: 198,384,917,577,432,035,891,289,761,788,
Quảng Ngãi: 213,330,266,138,553,868,363,215,767,089,
Đắc Nông: 945,114,457,361,686,060,588,438,880,437
Đà Nẵng: Trúng 891,
Quảng Ngãi: Trúng 363,
Đắc Nông: Trúng 060
16-04-21Gia Lai: 093,730,200,144,482,961,247,442,752,318,
Ninh Thuận: 574,043,335,351,693,884,418,061,830,334
Gia Lai: Trúng 961
15-04-21Bình Định: 109,766,250,042,924,452,053,063,944,510,
Quảng Trị: 601,339,366,230,297,809,407,716,893,000,
Quảng Bình: 790,781,049,848,019,144,934,721,299,976
Bình Định: Trúng 250,
Quảng Trị: Trúng 407,
Quảng Bình: Trúng 144
14-04-21Đà Nẵng: 672,562,777,953,064,107,217,515,405,468,
Khánh Hòa: 207,013,435,607,016,090,618,341,887,253
Khánh Hòa: Trúng 207
13-04-21Đắc Lắc: 109,356,434,277,379,290,681,282,054,452,
Quảng Nam: 021,623,733,359,590,311,455,911,400,631
Quảng Nam: Trúng 400
12-04-21TT Huế: 666,647,293,867,300,792,747,919,969,562,
Phú Yên: 528,639,217,762,088,577,191,707,895,262
Phú Yên: Trúng 088
11-04-21Kon Tum: 838,477,910,551,884,372,993,858,065,804,
Khánh Hòa: 741,527,644,904,938,063,577,543,857,344
Kon Tum: Trúng 993
10-04-21Đà Nẵng: 038,401,715,204,843,515,632,096,614,238,
Quảng Ngãi: 560,045,753,689,457,450,404,637,240,424,
Đắc Nông: 131,568,533,298,310,635,037,214,716,179
Đà Nẵng: Trúng 401,
Quảng Ngãi: Trúng 457
09-04-21Gia Lai: 383,897,212,880,918,854,220,492,571,299,
Ninh Thuận: 265,541,402,382,697,242,170,460,128,505
Gia Lai: Trúng 880
08-04-21Bình Định: 986,124,424,785,259,674,869,075,461,531,
Quảng Trị: 662,436,558,047,517,149,351,831,972,608,
Quảng Bình: 708,746,264,403,864,696,578,187,459,215
Bình Định: Trúng 531
07-04-21Đà Nẵng: 672,825,930,428,509,412,539,183,028,189,
Khánh Hòa: 889,571,123,361,653,254,777,209,611,624
Khánh Hòa: Trúng 653
06-04-21Đắc Lắc: 177,385,872,128,125,547,428,713,241,429,
Quảng Nam: 297,548,525,633,431,045,262,012,911,253
Đắc Lắc: Trúng 385,
Quảng Nam: Trúng 012
05-04-21TT Huế: 133,434,720,735,223,445,882,459,162,285,
Phú Yên: 181,288,506,338,631,803,870,570,486,039
TT Huế: Trúng 735,
Phú Yên: Trúng 288
04-04-21Kon Tum: 880,796,350,457,486,025,840,056,980,829,
Khánh Hòa: 436,164,190,533,153,383,424,046,191,557
Kon Tum: Trúng 829
03-04-21Đà Nẵng: 260,628,611,756,929,138,886,910,360,957,
Quảng Ngãi: 025,017,039,393,111,399,943,888,182,887,
Đắc Nông: 979,326,893,499,881,395,665,829,133,955
Quảng Ngãi: Trúng 039
02-04-21Gia Lai: 895,140,209,623,739,190,814,555,586,647,
Ninh Thuận: 932,165,059,241,328,067,823,984,126,216
Gia Lai: Trúng 209
01-04-21Bình Định: 721,095,593,690,014,405,164,728,246,415,
Quảng Trị: 057,908,858,393,442,273,349,750,271,258,
Quảng Bình: 752,987,127,521,754,135,030,856,713,076
Quảng Trị: Trúng 349
31-03-21Đà Nẵng: 915,114,033,818,052,084,725,812,035,453,
Khánh Hòa: 925,725,966,977,273,225,414,738,400,690
Đà Nẵng: Trúng 725
30-03-21Đắc Lắc: 155,729,888,809,194,592,008,988,382,579,
Quảng Nam: 992,627,876,156,186,949,352,755,568,419
Đắc Lắc: Trúng 988
29-03-21TT Huế: 254,447,723,430,803,635,945,116,408,620,
Phú Yên: 678,225,148,852,945,885,280,923,197,553
Phú Yên: Trúng 225
28-03-21Kon Tum: 655,656,788,841,100,330,046,031,922,762,
Khánh Hòa: 630,584,581,682,922,969,090,013,785,104
Trượt
27-03-21Đà Nẵng: 018,365,079,095,257,608,761,249,276,162,
Quảng Ngãi: 156,251,509,107,978,218,117,495,557,638,
Đắc Nông: 280,399,281,079,694,863,789,067,579,858
Đắc Nông: Trúng 858
26-03-21Gia Lai: 529,988,217,615,745,974,838,913,655,412,
Ninh Thuận: 769,178,986,692,347,322,160,816,329,845
Trượt
25-03-21Bình Định: 897,506,321,147,273,857,013,336,621,031,
Quảng Trị: 133,647,232,037,515,929,693,996,137,690,
Quảng Bình: 637,644,519,406,799,720,676,662,185,526
Quảng Trị: Trúng 137
24-03-21Đà Nẵng: 534,341,046,718,147,091,160,931,826,413,
Khánh Hòa: 936,972,781,938,968,008,030,967,370,885
Trượt
23-03-21Đắc Lắc: 784,166,212,642,508,675,524,000,591,480,
Quảng Nam: 679,982,634,951,143,718,332,333,813,996
Trượt
22-03-21TT Huế: 260,433,600,635,518,628,020,554,943,672,
Phú Yên: 985,786,673,412,993,041,360,278,407,447
TT Huế: Trúng 600
21-03-21Kon Tum: 407,432,823,421,711,621,785,021,066,449,
Khánh Hòa: 455,388,502,700,411,207,229,295,635,697
Trượt
20-03-21Đà Nẵng: 461,805,230,251,710,478,265,874,790,935,
Quảng Ngãi: 440,654,732,966,811,042,253,639,481,626,
Đắc Nông: 203,623,421,575,413,714,042,506,826,359
Quảng Ngãi: Trúng 966
19-03-21Gia Lai: 044,239,401,565,965,378,417,501,619,446,
Ninh Thuận: 324,247,402,223,506,100,779,907,960,304
Gia Lai: Trúng 044,
Ninh Thuận: Trúng 304
18-03-21Bình Định: 140,125,818,330,427,977,169,268,421,215,
Quảng Trị: 507,938,366,243,403,661,082,208,674,478,
Quảng Bình: 300,288,366,213,261,467,024,681,143,601
Quảng Bình: Trúng 213
17-03-21Đà Nẵng: 276,423,809,641,322,215,584,781,735,386,
Khánh Hòa: 378,331,985,077,365,587,154,710,560,273
Đà Nẵng: Trúng 423
16-03-21Đắc Lắc: 728,515,798,251,594,145,653,429,494,964,
Quảng Nam: 693,392,644,138,273,927,456,841,218,217
Quảng Nam: Trúng
15-03-21TT Huế: 281,056,517,331,607,950,535,915,979,239,
Phú Yên: 806,463,162,131,833,797,994,097,663,682
Phú Yên: Trúng 463
14-03-21Kon Tum: 346,988,788,556,256,377,133,498,102,335,
Khánh Hòa: 372,708,487,033,380,668,891,390,726,264
Trượt
13-03-21Đà Nẵng: 507,431,873,468,320,216,196,702,334,857,
Quảng Ngãi: 790,198,313,773,271,295,048,619,860,643,
Đắc Nông: 643,925,207,402,540,269,120,764,787,023
Đà Nẵng: Trúng 857
12-03-21Gia Lai: 405,548,868,919,939,647,280,275,235,851,
Ninh Thuận: 258,172,530,063,630,891,208,710,913,747
Gia Lai: Trúng 548,
Ninh Thuận: Trúng 710
11-03-21Bình Định: 880,727,217,111,036,963,498,789,170,419,
Quảng Trị: 784,992,113,140,013,893,596,964,483,391,
Quảng Bình: 565,652,776,916,020,824,898,282,673,561
Trượt
10-03-21Đà Nẵng: 388,345,839,186,156,051,699,377,871,258,
Khánh Hòa: 514,916,867,510,247,305,929,325,524,030
Khánh Hòa: Trúng 514
09-03-21Đắc Lắc: 165,085,212,107,377,018,383,943,264,223,
Quảng Nam: 632,378,575,267,727,039,356,330,388,277
Quảng Nam: Trúng 378
08-03-21TT Huế: 259,198,716,710,214,817,263,494,794,547,
Phú Yên: 099,833,175,574,844,615,343,846,519,529
TT Huế: Trúng 263,
Phú Yên: Trúng 529
07-03-21Kon Tum: 667,617,949,779,590,290,415,597,319,826,
Khánh Hòa: 443,493,163,353,878,366,973,776,692,119
Trượt
06-03-21Đà Nẵng: 512,034,468,308,529,313,846,695,007,455,
Quảng Ngãi: 294,957,047,466,304,445,812,195,433,998,
Đắc Nông: 843,801,389,129,191,849,383,734,739,259
Quảng Ngãi: Trúng 445
05-03-21Gia Lai: 139,592,799,215,165,728,605,469,531,288,
Ninh Thuận: 204,168,510,646,300,837,309,304,678,526
Gia Lai: Trúng 592
04-03-21Bình Định: 393,019,999,917,947,182,984,264,974,790,
Quảng Trị: 290,594,017,088,395,194,588,047,061,097,
Quảng Bình: 757,493,680,971,436,776,968,926,923,812
Bình Định: Trúng 984,
Quảng Trị: Trúng 594
03-03-21Đà Nẵng: 624,616,317,451,530,266,558,409,220,435,
Khánh Hòa: 112,430,960,237,795,194,240,415,841,738
Trượt
02-03-21Đắc Lắc: 722,846,952,734,985,230,677,854,961,451,
Quảng Nam: 632,466,452,692,270,124,086,547,721,268
Trượt
01-03-21TT Huế: 740,757,784,968,840,283,424,180,286,205,
Phú Yên: 269,150,043,002,853,147,672,959,154,540
TT Huế: Trúng
28-02-21Kon Tum: 570,256,996,896,273,759,420,194,793,275,
Khánh Hòa: 796,298,370,159,213,383,221,198,148,434
Kon Tum: Trúng 759
27-02-21Đà Nẵng: 120,949,470,212,085,475,564,230,856,553,
Quảng Ngãi: 749,368,397,596,723,010,229,675,148,516,
Đắc Nông: 231,639,352,387,463,792,368,416,932,944
Đà Nẵng: Trúng 085
26-02-21Gia Lai: 972,066,842,003,462,902,856,343,804,701,
Ninh Thuận: 135,045,930,338,542,988,884,036,433,330
Gia Lai: Trúng 972
25-02-21Bình Định: 433,659,482,908,152,325,461,561,097,139,
Quảng Trị: 748,770,253,856,595,004,778,827,376,701,
Quảng Bình: 512,744,918,138,542,979,523,615,724,492
Bình Định: Trúng 659,
Quảng Trị: Trúng 827
24-02-21Đà Nẵng: 786,740,185,360,420,728,715,748,305,538,
Khánh Hòa: 776,037,468,287,903,741,992,057,595,219
Trượt
23-02-21Đắc Lắc: 809,711,228,195,446,075,802,679,703,137,
Quảng Nam: 541,497,150,409,485,331,764,701,515,674
Đắc Lắc: Trúng 195
22-02-21TT Huế: 624,291,362,172,526,176,385,226,181,774,
Phú Yên: 321,793,866,392,688,905,086,851,702,413
Trượt
21-02-21Kon Tum: 692,448,217,563,475,655,064,930,050,689,
Khánh Hòa: 729,446,175,946,486,333,061,708,138,394
Kon Tum: Trúng 692,
Khánh Hòa: Trúng 729
20-02-21Đà Nẵng: 588,068,573,314,323,469,395,378,548,923,
Quảng Ngãi: 023,597,811,271,676,605,054,592,416,763,
Đắc Nông: 310,222,403,971,189,133,626,143,916,386
Trượt
19-02-21Gia Lai: 439,563,728,855,375,797,139,054,403,237,
Ninh Thuận: 982,052,543,031,346,990,127,748,480,430
Gia Lai: Trúng 563
18-02-21Bình Định: 980,796,853,271,991,269,654,669,938,373,
Quảng Trị: 063,306,573,791,417,163,872,768,590,667,
Quảng Bình: 083,213,335,727,911,762,736,183,563,674
Quảng Trị: Trúng 872
17-02-21Đà Nẵng: 933,589,951,143,330,265,521,907,082,466,
Khánh Hòa: 551,085,757,559,332,045,376,160,334,687
Đà Nẵng: Trúng 589
16-02-21Đắc Lắc: 023,238,379,977,570,547,006,211,544,698,
Quảng Nam: 512,410,105,499,018,208,608,942,849,016
Quảng Nam: Trúng 942
15-02-21TT Huế: 286,931,223,359,711,730,528,505,000,085,
Phú Yên: 219,999,306,401,588,847,871,015,380,406
TT Huế: Trúng 223
10-02-21Đà Nẵng: 334,161,513,752,812,689,964,669,452,277Trượt