Bộ Xỉu Chủ 10 Con MT

Soi cầu vip – Chốt số – Chắc ăn – Thắng lớn! Lấy số dinh tiền về nhà!
Các chuyên gia của chúng tôi luôn nỗ lực hết mình Tìm ra những con số chuẩn nhất có tỷ lệ ăn lớn nhấtTuy nhiên có một vài ngày cầu về quá lệch anh chị em cũng không nên nản chí, vì những ngày sau cầu sẽ quay trở lại, rồi chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất

➨ Chúng tôi đã xác định được Bộ Xỉu Chủ 10 Con có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được Bộ Xỉu Chủ 10 Con bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Dàn Xíu Chủ 10 Con MT Ăn Chắc chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 900,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-05-22
17-05-22Đắc Lắc: 319,442,367,977,599,991,697,184,670,045,
Quảng Nam: 376,305,584,748,560,464,659,173,650,450
Quảng Nam: Trúng 376
16-05-22TT Huế: 370,599,418,191,464,343,211,490,322,638,
Phú Yên: 287,995,038,984,960,727,474,276,649,397
Phú Yên: Trúng 727
15-05-22Kon Tum: 724,291,796,432,791,868,942,955,770,068,
Khánh Hòa: 257,242,491,310,611,994,250,013,943,309
Kon Tum: Trúng 868
14-05-22Đà Nẵng: 934,175,116,760,867,945,573,290,696,630,
Quảng Ngãi: 589,199,973,678,993,607,146,270,551,520,
Đắc Nông: 164,757,452,171,138,010,981,920,660,237
Quảng Ngãi: Trúng 146,
Đắc Nông: Trúng 920
13-05-22Gia Lai: 417,207,150,610,444,927,736,844,457,666,
Ninh Thuận: 710,109,975,987,132,855,013,960,058,416
Trượt
12-05-22Bình Định: 458,220,745,971,947,339,263,623,352,222,
Quảng Trị: 333,689,227,467,620,456,058,568,196,987,
Quảng Bình: 345,899,763,305,020,774,063,261,304,303
Bình Định: Trúng 623
11-05-22Đà Nẵng: 696,531,430,150,054,367,402,046,905,666,
Khánh Hòa: 080,264,317,492,821,591,411,572,740,801
Đà Nẵng: Trúng 046
10-05-22Đắc Lắc: 468,713,950,348,206,221,256,112,777,929,
Quảng Nam: 661,790,722,144,359,000,996,144,503,814
Đắc Lắc: Trúng 950
09-05-22TT Huế: 430,431,342,014,981,905,315,413,813,031,
Phú Yên: 486,534,430,046,649,007,700,286,765,372
Trượt
08-05-22Kon Tum: 953,656,635,201,360,042,150,735,329,691,
Khánh Hòa: 007,080,045,989,634,873,924,021,051,191
Kon Tum: Trúng 150,
Khánh Hòa: Trúng 873
07-05-22Đà Nẵng: 120,949,475,142,924,115,108,299,325,331,
Quảng Ngãi: 002,254,725,614,697,354,233,229,509,267,
Đắc Nông: 035,526,027,067,487,137,872,316,111,628
Quảng Ngãi: Trúng 725,
Đắc Nông: Trúng 027
06-05-22Gia Lai: 937,041,742,492,707,156,623,793,138,902,
Ninh Thuận: 977,128,485,048,880,304,136,288,210,675
Gia Lai: Trúng 937,
Ninh Thuận: Trúng 675
05-05-22Bình Định: 888,003,016,326,447,293,983,690,081,687,
Quảng Trị: 114,664,349,841,451,644,781,111,538,765,
Quảng Bình: 037,063,543,560,609,223,558,375,320,300
Quảng Trị: Trúng 538,
Quảng Bình: Trúng 609
04-05-22Đà Nẵng: 759,828,478,494,366,293,813,520,188,302,
Khánh Hòa: 616,878,603,465,539,392,089,909,130,647
Khánh Hòa: Trúng 603
03-05-22Đắc Lắc: 990,058,260,772,003,393,514,793,587,028,
Quảng Nam: 614,449,053,514,464,734,055,340,842,259
Trượt
02-05-22TT Huế: 142,084,617,926,729,901,963,872,385,468,
Phú Yên: 437,809,440,752,398,954,174,555,213,468
TT Huế: Trúng 963
01-05-22Kon Tum: 354,346,372,662,527,811,269,519,093,812,
Khánh Hòa: 980,836,740,813,746,683,038,334,273,175
Trượt
30-04-22Đà Nẵng: 295,283,845,401,480,048,544,765,961,510,
Quảng Ngãi: 016,825,861,286,273,503,655,070,085,311,
Đắc Nông: 229,901,155,908,927,486,894,538,242,263
Trượt
29-04-22Gia Lai: 880,254,857,020,768,835,241,567,566,251,
Ninh Thuận: 829,542,642,435,368,539,298,914,121,382
Trượt
28-04-22Bình Định: 686,988,943,935,517,001,343,617,288,390,
Quảng Trị: 542,049,950,111,569,979,085,805,899,544,
Quảng Bình: 596,761,729,324,147,350,690,808,804,200
Bình Định: Trúng 617,
Quảng Bình: Trúng 761
27-04-22Đà Nẵng: 171,826,687,938,371,755,815,287,562,199,
Khánh Hòa: 519,028,322,048,627,102,727,057,113,789
Trượt
26-04-22Đắc Lắc: 457,689,238,250,590,132,476,095,387,877,
Quảng Nam: 695,006,238,435,693,557,686,095,817,106
Trượt
25-04-22TT Huế: 340,690,107,567,829,236,599,665,048,015,
Phú Yên: 984,660,078,820,492,616,441,293,667,547
Trượt
24-04-22Kon Tum: 619,840,164,998,502,162,292,072,099,501,
Khánh Hòa: 213,209,665,021,980,090,749,597,643,453
Khánh Hòa: Trúng 209
23-04-22Đà Nẵng: 170,315,333,741,587,488,297,848,553,409,
Quảng Ngãi: 055,760,075,530,560,670,664,869,909,888,
Đắc Nông: 437,507,772,739,460,559,554,574,225,294
Đà Nẵng: Trúng 488,
Quảng Ngãi: Trúng 560
22-04-22Gia Lai: 103,856,360,504,766,902,175,483,949,733,
Ninh Thuận: 849,078,837,789,845,534,178,915,521,568
Gia Lai: Trúng 360
21-04-22Bình Định: 104,981,128,775,251,174,042,863,600,707,
Quảng Trị: 441,556,770,152,591,286,058,694,576,159,
Quảng Bình: 349,871,262,790,724,283,834,703,822,267
Quảng Trị: Trúng 159
20-04-22Đà Nẵng: 753,451,404,058,421,287,230,433,603,564,
Khánh Hòa: 168,579,562,471,667,766,153,359,634,653
Trượt
19-04-22Đắc Lắc: 404,992,657,450,957,093,067,741,003,426,
Quảng Nam: 079,353,428,898,941,743,418,873,652,774
Đắc Lắc: Trúng 450
18-04-22TT Huế: 970,131,869,808,569,946,369,590,009,295,
Phú Yên: 952,506,483,876,785,049,034,688,336,234
Trượt
17-04-22Kon Tum: 215,866,618,348,708,515,598,840,223,607,
Khánh Hòa: 113,481,065,850,462,363,523,705,640,985
Trượt
16-04-22Đà Nẵng: 523,353,103,478,423,909,280,102,611,677,
Quảng Ngãi: 619,229,146,530,865,379,569,240,040,462,
Đắc Nông: 903,656,701,985,783,425,073,702,430,208
Đà Nẵng: Trúng 353,
Đắc Nông: Trúng 425
15-04-22Gia Lai: 797,102,318,295,867,011,882,225,815,334,
Ninh Thuận: 432,517,894,148,851,129,367,320,884,531
Trượt
14-04-22Bình Định: 532,437,834,890,150,055,734,130,549,872,
Quảng Trị: 445,309,804,904,604,348,950,439,671,929,
Quảng Bình: 865,046,743,233,840,266,651,769,292,022
Trượt
13-04-22Đà Nẵng: 620,625,067,001,055,931,432,564,351,110,
Khánh Hòa: 058,587,341,607,243,227,230,885,299,977
Đà Nẵng: Trúng 564
12-04-22Đắc Lắc: 238,601,348,678,723,641,703,485,898,583,
Quảng Nam: 190,466,756,983,672,349,193,512,180,851
Trượt
11-04-22TT Huế: 815,872,514,017,543,470,690,996,035,895,
Phú Yên: 642,456,423,599,041,754,087,000,799,777
TT Huế: Trúng 690
10-04-22Kon Tum: 257,978,399,973,310,112,211,443,330,719,
Khánh Hòa: 434,107,139,217,298,190,878,617,665,976
Kon Tum: Trúng 399
09-04-22Đà Nẵng: 087,801,749,739,375,661,194,668,578,470,
Quảng Ngãi: 764,491,189,264,252,972,073,430,800,887,
Đắc Nông: 570,034,860,061,168,337,681,938,635,118
Đắc Nông: Trúng 168
08-04-22Gia Lai: 126,186,792,207,808,562,838,152,246,278,
Ninh Thuận: 902,900,275,277,926,860,973,710,927,709
Trượt
07-04-22Bình Định: 295,495,112,962,422,751,983,943,744,963,
Quảng Trị: 229,486,962,859,480,382,648,380,401,913,
Quảng Bình: 168,629,496,745,376,185,107,082,859,325
Bình Định: Trúng 744,
Quảng Trị: Trúng 380
06-04-22Đà Nẵng: 637,774,487,159,033,387,191,399,017,896,
Khánh Hòa: 708,521,291,545,974,374,841,452,117,773
Đà Nẵng: Trúng 017,
Khánh Hòa: Trúng 452
05-04-22Đắc Lắc: 754,042,035,246,128,856,785,531,099,512,
Quảng Nam: 819,739,096,255,586,816,012,734,679,617
Đắc Lắc: Trúng 856,
Quảng Nam: Trúng 617
04-04-22TT Huế: 839,626,023,661,891,685,356,809,573,251,
Phú Yên: 741,053,326,543,534,771,032,539,743,587
Trượt
03-04-22Kon Tum: 848,376,449,697,139,522,319,993,293,394,
Khánh Hòa: 679,467,456,936,275,983,719,993,058,989
Kon Tum: Trúng 697
02-04-22Đà Nẵng: 861,446,247,086,990,883,157,768,212,765,
Quảng Ngãi: 043,844,592,355,494,337,462,180,568,775,
Đắc Nông: 099,859,833,914,497,073,930,217,701,655
Đà Nẵng: Trúng 990,
Quảng Ngãi: Trúng 844,
Đắc Nông: Trúng 914
01-04-22Gia Lai: 109,469,376,350,365,571,392,025,243,060,
Ninh Thuận: 217,570,225,560,103,757,406,006,342,256
Ninh Thuận: Trúng 225
31-03-22Bình Định: 229,458,205,119,220,828,331,174,525,559,
Quảng Trị: 525,290,930,793,979,652,282,507,962,222,
Quảng Bình: 656,490,985,813,357,242,344,856,780,984
Bình Định: Trúng 205,
Quảng Trị: Trúng 290
30-03-22Đà Nẵng: 143,955,188,046,505,201,635,343,112,461,
Khánh Hòa: 964,382,270,993,547,556,352,593,834,069
Trượt
29-03-22Đắc Lắc: 563,582,515,495,992,620,778,361,934,388,
Quảng Nam: 807,479,186,256,840,739,305,703,048,379
Đắc Lắc: Trúng 992,
Quảng Nam: Trúng 703
28-03-22TT Huế: 233,252,468,550,367,766,891,982,536,384,
Phú Yên: 251,630,841,217,611,572,802,407,779,101
Phú Yên: Trúng 611
27-03-22Kon Tum: 039,774,530,613,659,215,538,749,386,756,
Khánh Hòa: 724,196,091,127,270,904,289,621,939,370
Trượt
26-03-22Đà Nẵng: 523,058,087,869,560,028,725,504,675,212,
Quảng Ngãi: 712,316,843,152,095,145,372,553,364,646,
Đắc Nông: 631,034,903,440,492,512,479,537,604,154
Đà Nẵng: Trúng 869,
Quảng Ngãi: Trúng 095,
Đắc Nông: Trúng 631
25-03-22Gia Lai: 684,384,225,000,173,058,572,210,891,535,
Ninh Thuận: 615,906,083,001,081,687,627,607,376,049
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng 001
24-03-22Bình Định: 884,515,838,527,833,839,378,858,973,419,
Quảng Trị: 942,203,655,234,167,258,657,125,247,241,
Quảng Bình: 069,699,602,482,296,173,423,907,162,038
Trượt
23-03-22Đà Nẵng: 566,627,601,855,803,250,725,873,079,412,
Khánh Hòa: 593,462,277,912,166,123,151,112,754,241
Khánh Hòa: Trúng 912
22-03-22Đắc Lắc: 369,025,627,859,754,033,474,457,795,205,
Quảng Nam: 339,453,406,157,978,791,464,280,314,883
Trượt
21-03-22TT Huế: 985,529,670,282,768,884,880,642,313,879,
Phú Yên: 215,159,963,999,620,328,553,420,234,897
Trượt
20-03-22Kon Tum: 993,883,360,286,536,947,397,430,823,606,
Khánh Hòa: 926,910,083,323,814,464,586,218,228,204
Kon Tum: Trúng 536,
Khánh Hòa: Trúng 204
19-03-22Đà Nẵng: 660,326,282,497,726,977,804,984,446,993,
Quảng Ngãi: 017,272,671,295,065,589,088,771,983,346,
Đắc Nông: 526,639,055,778,911,253,287,544,822,710
Đà Nẵng: Trúng 282,
Quảng Ngãi: Trúng 671
18-03-22Gia Lai: 440,658,830,670,821,634,723,942,983,211,
Ninh Thuận: 016,318,137,163,454,279,785,160,041,729
Ninh Thuận: Trúng 160
17-03-22Bình Định: 805,654,582,690,692,869,730,723,084,956,
Quảng Trị: 768,182,276,326,125,837,261,727,783,630,
Quảng Bình: 913,028,626,333,631,457,771,644,936,039
Trượt
16-03-22Đà Nẵng: 273,211,117,787,829,345,328,139,043,647,
Khánh Hòa: 451,117,222,240,186,170,676,652,711,173
Khánh Hòa: Trúng 186
15-03-22Đắc Lắc: 042,475,493,421,777,224,483,039,887,685,
Quảng Nam: 211,808,101,750,829,658,166,164,927,455
Quảng Nam: Trúng 455
14-03-22TT Huế: 998,645,756,886,722,897,692,236,492,030,
Phú Yên: 465,980,531,578,859,705,278,170,797,587
TT Huế: Trúng 645,
Phú Yên: Trúng 797
13-03-22Kon Tum: 480,230,565,564,375,463,660,174,453,769,
Khánh Hòa: 045,465,143,709,491,161,225,968,566,628
Kon Tum: Trúng 660,
Khánh Hòa: Trúng 143
12-03-22Đà Nẵng: 486,074,799,217,636,882,939,789,837,164,
Quảng Ngãi: 942,975,204,909,663,748,125,779,432,804,
Đắc Nông: 452,066,263,273,534,523,925,916,466,673
Trượt
11-03-22Gia Lai: 875,002,200,755,999,288,633,991,163,316,
Ninh Thuận: 272,224,050,993,866,057,580,028,443,059
Ninh Thuận: Trúng 580
10-03-22Bình Định: 723,186,986,555,793,696,608,116,070,227,
Quảng Trị: 205,403,688,211,879,614,500,866,001,240,
Quảng Bình: 706,571,952,336,100,227,845,626,419,526
Quảng Bình: Trúng 526
09-03-22Đà Nẵng: 550,411,462,153,205,658,348,400,977,697,
Khánh Hòa: 875,522,484,210,930,175,561,809,815,003
Đà Nẵng: Trúng 348
08-03-22Đắc Lắc: 517,518,809,533,841,818,074,139,955,978,
Quảng Nam: 139,984,628,132,370,329,039,278,429,953
Đắc Lắc: Trúng 517,
Quảng Nam: Trúng 984
07-03-22TT Huế: 365,675,638,523,070,558,227,464,005,316,
Phú Yên: 105,299,962,540,737,710,297,557,113,007
TT Huế: Trúng 523,
Phú Yên: Trúng 007
06-03-22Kon Tum: 487,871,715,078,534,082,234,931,047,760,
Khánh Hòa: 964,872,417,376,399,752,496,418,863,439
Trượt
05-03-22Đà Nẵng: 766,430,229,961,778,530,937,725,975,805,
Quảng Ngãi: 599,317,837,798,090,311,312,325,249,278,
Đắc Nông: 358,060,554,102,810,290,202,087,809,166
Quảng Ngãi: Trúng 278
04-03-22Gia Lai: 663,162,654,780,724,905,516,705,950,569,
Ninh Thuận: 480,390,731,887,521,146,821,623,070,237
Ninh Thuận: Trúng 821
03-03-22Bình Định: 875,350,602,363,317,684,460,391,054,011,
Quảng Trị: 168,233,859,721,074,667,810,744,369,382,
Quảng Bình: 092,857,058,244,935,170,299,312,481,158
Bình Định: Trúng 350
02-03-22Đà Nẵng: 077,888,567,752,960,643,260,302,841,160,
Khánh Hòa: 266,982,802,044,507,176,056,447,262,013
Trượt
01-03-22Đắc Lắc: 338,367,270,473,290,623,822,519,274,709,
Quảng Nam: 469,665,248,770,255,748,155,352,439,279
Đắc Lắc: Trúng 822
28-02-22TT Huế: 159,164,151,084,426,640,758,029,712,124,
Phú Yên: 220,417,229,743,720,653,852,041,665,481
TT Huế: Trúng 640,
Phú Yên: Trúng 720
27-02-22Kon Tum: 420,167,168,826,498,427,911,621,631,531,
Khánh Hòa: 977,814,840,308,736,597,221,300,529,502
Kon Tum: Trúng 498
26-02-22Đà Nẵng: 328,188,538,766,980,312,191,151,743,880,
Quảng Ngãi: 486,695,179,003,243,473,324,242,494,668,
Đắc Nông: 121,679,429,375,235,737,461,800,514,413
Đà Nẵng: Trúng 328
25-02-22Gia Lai: 197,491,712,341,424,122,070,743,845,504,
Ninh Thuận: 068,311,117,761,142,367,660,021,217,132
Gia Lai: Trúng 845
24-02-22Bình Định: 030,389,106,114,517,037,827,458,151,469,
Quảng Trị: 241,461,496,649,400,855,664,802,425,337,
Quảng Bình: 790,476,743,303,772,477,011,675,170,774
Bình Định: Trúng 827,
Quảng Bình: Trúng 790
23-02-22Đà Nẵng: 537,593,682,011,041,191,818,391,713,246,
Khánh Hòa: 426,015,327,134,012,888,157,314,936,278
Trượt
22-02-22Đắc Lắc: 370,958,757,312,709,586,262,057,805,763,
Quảng Nam: 588,538,124,150,340,896,132,773,895,093
Trượt
21-02-22TT Huế: 985,973,938,548,244,742,002,877,176,651,
Phú Yên: 110,127,046,567,050,983,118,120,489,929
Trượt
20-02-22Kon Tum: 724,552,096,539,104,193,521,654,672,025,
Khánh Hòa: 101,116,857,206,430,287,671,432,272,388
Trượt
19-02-22Đà Nẵng: 001,288,890,658,221,393,606,282,851,564,
Quảng Ngãi: 952,694,121,075,994,552,595,557,046,083
Quảng Ngãi: Trúng 694