Dàn 8 Con Lô 3 Số MT

Soi cầu vip – Chốt số – Chắc ăn – Thắng lớn! Lấy số dinh tiền về nhà!
Các chuyên gia của chúng tôi luôn nỗ lực hết mình Tìm ra những con số chuẩn nhất có tỷ lệ ăn lớn nhất.Tuy nhiên có một vài ngày cầu về quá lệch anh chị em cũng không nên nản chí, vì những ngày sau cầu sẽ quay trở lại, rồi chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất

➨ Chúng tôi đã xác định được Dàn 8 Con Lô 3 Số  có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

➨ Để nhận được Dàn 8 Con Lô 3 Số   bạn cần nạp đủ số tiền DỊCH VỤ ở Ô NẠP THẺ bên dưới

➨ Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO

Dàn 8 Con Lô 3 Số MT chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 700,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
28-09-23
27-09-23Đà Nẵng: 443,732,663,626,200,763,001,606,
Khánh Hòa: 447,478,206,834,744,235,930,119
Đà Nẵng: Trúng 1/8
26-09-23Đắc Lắc: 229,043,542,077,589,781,927,070,
Quảng Nam: 197,912,466,775,190,651,894,174
Đắc Lắc: Win 4/8,
Quảng Nam: Win 4/8
25-09-23TT Huế: 392,669,755,573,284,725,707,238,
Phú Yên: 170,588,718,204,049,373,625,876
TT Huế: Ăn 1/8
24-09-23TT Huế: 858,507,484,162,182,132,070,418,
Kon Tum: 370,869,577,582,731,789,777,451,
Khánh Hòa: 617,175,720,549,723,668,927,676
TT Huế: Trúng 2/8,
Kon Tum: Win 3/8
23-09-23Đà Nẵng: 906,647,261,549,694,205,452,407,
Quảng Ngãi: 838,310,459,951,497,150,810,785,
Đắc Nông: 478,133,825,696,996,136,608,876
Đà Nẵng: Win 1/8,
Đắc Nông: Win 5/8
22-09-23Gia Lai: 066,699,368,720,570,600,328,131,
Ninh Thuận: 906,859,210,939,283,897,123,940
Ninh Thuận: Trúng 4/8
21-09-23Bình Định: 421,801,741,367,975,213,262,820,
Quảng Trị: 496,190,778,471,204,015,739,099,
Quảng Bình: 602,958,990,296,145,922,282,098
Bình Định: Ăn 1/8,
Quảng Trị: Win 3/8
20-09-23Đà Nẵng: 962,978,758,183,619,568,508,815,
Khánh Hòa: 078,985,805,737,782,809,610,136
Khánh Hòa: Ăn 5/8
19-09-23Đắc Lắc: 615,645,173,463,228,556,944,090,
Quảng Nam: 004,270,396,155,122,932,621,981
Đắc Lắc: Trúng 1/8
18-09-23TT Huế: 500,435,696,296,954,840,867,254,
Phú Yên: 127,087,588,928,795,663,059,995
TT Huế: Trúng 1/8,
Phú Yên: Win 3/8
17-09-23TT Huế: 025,751,028,791,805,129,209,592,
Kon Tum: 096,436,816,448,150,340,130,086,
Khánh Hòa: 665,247,461,167,163,860,553,273
TT Huế: Win 3/8,
Khánh Hòa: Ăn 1/8
16-09-23Đà Nẵng: 828,629,938,652,388,729,724,637,
Quảng Ngãi: 975,477,204,472,368,316,492,624,
Đắc Nông: 093,403,994,743,652,712,873,698
Đà Nẵng: Ăn 2/8,
Quảng Ngãi: Win 1/8,
Đắc Nông: Trúng 1/8
15-09-23Gia Lai: 136,708,021,710,222,951,922,524,
Ninh Thuận: 700,627,386,761,214,943,853,092
Ninh Thuận: Win 1/8
14-09-23Bình Định: 019,043,417,080,932,635,557,813,
Quảng Trị: 168,547,746,464,086,385,837,143,
Quảng Bình: 850,261,248,906,654,679,178,865
Bình Định: Trúng 1/8,
Quảng Trị: Trúng 4/8,
Quảng Bình: Trúng 1/8
13-09-23Đà Nẵng: 350,547,578,409,595,602,787,420,
Khánh Hòa: 362,047,302,286,913,906,939,823
Đà Nẵng: Trúng 5/8,
Khánh Hòa: Win 4/8
12-09-23Đắc Lắc: 622,457,143,161,476,134,650,165,
Quảng Nam: 152,748,497,624,616,315,659,225
Trượt
11-09-23TT Huế: 324,267,866,138,709,615,266,833,
Phú Yên: 437,714,423,890,432,923,913,373
Phú Yên: Trúng 4/8
10-09-23TT Huế: 884,768,054,035,696,428,992,157,
Kon Tum: 115,180,029,540,151,150,725,076,
Khánh Hòa: 298,951,695,788,354,503,248,638
TT Huế: Win 2/8,
Kon Tum: Ăn 1/8,
Khánh Hòa: Trúng 4/8
09-09-23Đà Nẵng: 469,062,828,162,033,791,198,707,
Quảng Ngãi: 999,350,386,847,812,281,323,379,
Đắc Nông: 849,565,030,036,558,413,117,820
Đà Nẵng: Win 1/8,
Quảng Ngãi: Trúng 5/8,
Đắc Nông: Ăn 3/8
08-09-23Gia Lai: 692,951,100,104,037,557,742,333,
Ninh Thuận: 725,638,937,706,055,424,680,959
Gia Lai: Trúng 3/8,
Ninh Thuận: Win 5/8
07-09-23Bình Định: 752,321,826,636,603,266,467,319,
Quảng Trị: 053,754,058,080,546,898,614,219,
Quảng Bình: 952,311,151,379,803,051,752,187
Bình Định: Ăn 1/8,
Quảng Trị: Win 1/8,
Quảng Bình: Trúng 4/8
06-09-23Đà Nẵng: 870,953,426,143,642,663,171,396,
Khánh Hòa: 133,856,794,809,425,088,070,519
Đà Nẵng: Trúng 5/8,
Khánh Hòa: Ăn 1/8
05-09-23Đắc Lắc: 504,213,908,813,624,564,456,665,
Quảng Nam: 454,445,809,328,049,854,730,263
Đắc Lắc: Win 4/8,
Quảng Nam: Trúng 1/8
04-09-23TT Huế: 888,994,762,890,465,567,366,122,
Phú Yên: 603,811,525,649,003,014,058,575
Phú Yên: Trúng 1/8
03-09-23TT Huế: 972,566,062,447,960,330,118,189,
Kon Tum: 908,569,660,606,432,115,291,824,
Khánh Hòa: 528,114,759,051,322,902,714,881
Trượt
02-09-23Đà Nẵng: 555,640,914,076,392,358,134,381,
Quảng Ngãi: 017,325,712,341,947,081,215,827,
Đắc Nông: 161,888,502,041,668,490,648,900
Quảng Ngãi: Trúng 5/8,
Đắc Nông: Trúng 3/8
01-09-23Gia Lai: 154,801,625,460,851,725,513,084,
Ninh Thuận: 586,153,101,511,758,739,677,962
Gia Lai: Trúng 1/8
31-08-23Bình Định: 160,560,804,292,328,452,657,075,
Quảng Trị: 203,265,936,928,524,557,246,244,
Quảng Bình: 029,704,691,737,859,240,024,101
Bình Định: Win 5/8,
Quảng Trị: Ăn 2/8,
Quảng Bình: Win 5/8
30-08-23Đà Nẵng: 609,800,978,653,210,329,212,953,
Khánh Hòa: 594,991,850,223,751,984,174,520
Khánh Hòa: Trúng 5/8
29-08-23Đắc Lắc: 506,727,342,076,627,411,688,598,
Quảng Nam: 378,714,640,553,283,155,969,074
Đắc Lắc: Trúng 4/8,
Quảng Nam: Trúng 1/8
28-08-23TT Huế: 349,584,169,300,775,868,263,582,
Phú Yên: 678,637,822,204,364,118,005,393
Trượt
27-08-23TT Huế: 748,472,024,375,079,197,415,505,
Kon Tum: 556,228,578,437,668,153,290,146,
Khánh Hòa: 751,808,064,205,850,182,347,209
Kon Tum: Win 3/8,
Khánh Hòa: Win 1/8
26-08-23Đà Nẵng: 516,666,534,511,912,661,026,504,
Quảng Ngãi: 360,454,085,451,709,380,026,800,
Đắc Nông: 541,531,234,376,022,894,380,615
Quảng Ngãi: Ăn 3/8,
Đắc Nông: Win 2/8
25-08-23Gia Lai: 043,827,276,046,385,071,832,228,
Ninh Thuận: 620,313,172,207,831,178,490,217
Trượt
24-08-23Bình Định: 068,551,720,017,449,057,700,105,
Quảng Trị: 821,399,243,001,254,983,770,276,
Quảng Bình: 091,685,191,151,432,733,172,258
Quảng Trị: Win 4/8,
Quảng Bình: Ăn 3/8
23-08-23Đà Nẵng: 251,719,575,224,198,922,743,800,
Khánh Hòa: 468,369,053,804,416,120,264,469
Đà Nẵng: Trúng 2/8,
Khánh Hòa: Ăn 4/8
22-08-23Đắc Lắc: 326,858,491,965,837,703,221,288,
Quảng Nam: 095,803,355,156,496,011,756,357
Đắc Lắc: Ăn 3/8,
Quảng Nam: Win 1/8
21-08-23TT Huế: 548,947,261,245,218,316,876,109,
Phú Yên: 660,614,394,099,941,392,930,154
TT Huế: Win 1/8,
Phú Yên: Ăn 4/8
20-08-23TT Huế: 111,443,620,832,378,999,133,202,
Kon Tum: 115,057,120,417,402,642,047,497,
Khánh Hòa: 154,815,847,393,802,964,069,394
TT Huế: Win 2/8,
Kon Tum: Ăn 1/8,
Khánh Hòa: Trúng 2/8
19-08-23Đà Nẵng: 975,310,290,706,855,399,584,356,
Quảng Ngãi: 230,227,161,546,992,788,884,055,
Đắc Nông: 254,822,358,289,249,996,184,503
Đà Nẵng: Trúng 2/8,
Quảng Ngãi: Win 1/8,
Đắc Nông: Win 5/8
18-08-23Gia Lai: 011,759,724,312,605,847,025,334,
Ninh Thuận: 246,527,519,218,015,561,414,488
Gia Lai: Ăn 5/8,
Ninh Thuận: Ăn 4/8
17-08-23Bình Định: 408,246,683,510,085,709,560,689,
Quảng Trị: 802,771,437,185,155,841,974,661,
Quảng Bình: 826,565,478,992,689,870,260,085
Quảng Trị: Win 2/8,
Quảng Bình: Win 1/8
16-08-23Đà Nẵng: 558,262,060,588,805,962,724,874,
Khánh Hòa: 426,934,712,555,927,884,102,400
Đà Nẵng: Ăn 1/8
15-08-23Đắc Lắc: 002,016,113,807,085,486,525,594,
Quảng Nam: 221,544,111,909,698,186,774,036
Đắc Lắc: Ăn 3/8,
Quảng Nam: Ăn 1/8
14-08-23TT Huế: 688,973,084,624,141,361,523,019,
Phú Yên: 069,456,318,487,651,252,713,716
Phú Yên: Win 4/8
13-08-23TT Huế: 223,608,715,195,968,963,465,652,
Kon Tum: 229,986,806,776,801,853,080,954,
Khánh Hòa: 756,215,361,887,843,022,404,246
TT Huế: Trúng 1/8,
Kon Tum: Ăn 1/8,
Khánh Hòa: Win 5/8