Dàn đề 8 con MB Ăn To

Dàn Đề 8 ConDàn Đề 8 Con Vip Chuẩn xác. Chúng tôi luôn cố gắng tìm ra cho các anh em con số đẹp nhất mỗi ngày. Với phương châm ” Thành công của các bạn là niềm vui của chúng tôi”. Vì vậy mỗi con số cầu Dàn Đề 8 Con chuẩn xác chúng tôi đưa ra. Cho các bạn đều có xác suất chính xác gần như là tuyệt đối.
Dàn Đề 8 ConDàn Đề 8 Con, Víp Nhất Hôm Nay – Chuẩn Nhất – Chính Xác Nhất
Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua và điền mã thẻ và seri với mệnh giá thẻ vào mục nạp thẻ. Nạp đủ số lượng tiền yêu cầu thì số của các bạn sẽ hiện ra!
Dàn Đề 8 ConTránh tình trạng rủi ra người chơi có thể tham khảo thêm cầu Dàn Đề 6 Con

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
02-12-22
02-12-2243,35,77,41,79,31,20,27Trượt
01-12-2226,76,02,68,31,96,11,78Trượt
30-11-2211,20,10,22,01,07,96,66Trượt
29-11-2279,50,80,69,20,59,88,35Win
28-11-2271,22,76,95,78,35,07,18Ăn
27-11-2212,31,57,10,74,51,87,28Ăn
26-11-2270,60,58,39,96,14,36,18Trúng
25-11-2293,99,01,19,70,51,72,66Win
24-11-2240,20,96,75,03,90,44,18Win
23-11-2204,97,81,23,88,79,27,08Trúng
22-11-2240,16,09,29,14,68,02,04Win
21-11-2221,59,98,27,50,96,48,34Trượt
20-11-2270,12,84,58,76,90,92,65Ăn
19-11-2274,34,10,70,06,29,64,19Trúng
18-11-2273,49,45,66,06,92,20,33Win
17-11-2247,10,84,29,76,07,90,13Ăn
16-11-2253,98,88,08,32,78,12,00Ăn
15-11-2243,63,00,33,99,65,69,68Trượt
14-11-2281,59,88,96,34,27,61,85Win
13-11-2205,74,21,88,78,40,82,53Win
12-11-2269,73,46,71,15,11,65,35Win
11-11-2207,36,17,90,58,32,59,78Ăn
10-11-2270,85,71,24,91,35,10,16Ăn
09-11-2259,39,32,64,78,48,65,26Trúng
08-11-2292,58,65,96,01,42,99,13Trượt
07-11-2216,55,92,29,58,98,28,67Trúng
06-11-2236,08,56,71,50,27,15,07Ăn
05-11-2272,42,87,75,07,60,46,55Trúng
04-11-2294,71,60,00,10,66,76,83Ăn
03-11-2219,22,65,31,15,10,45,07Ăn
02-11-2288,20,56,65,72,58,46,18Ăn
01-11-2241,53,28,08,76,87,76,62Trúng
31-10-2243,60,40,84,22,69,36,72Trúng
30-10-2222,66,14,93,85,59,32,25Trúng
29-10-2270,07,09,87,02,27,30,61Trúng
28-10-2219,26,64,62,66,13,42,61Trượt
27-10-2247,16,66,93,56,10,61,27Trượt
26-10-2233,99,26,21,29,92,55,01Trượt
25-10-2229,60,10,43,74,39,15,04Ăn
24-10-2256,52,70,79,10,22,92,33Trượt
23-10-2290,17,21,13,68,72,43,66Trúng
22-10-2228,88,40,57,24,91,98,94Ăn
21-10-2208,35,51,06,99,98,60,23Trượt
20-10-2292,93,65,29,30,18,65,71Ăn
19-10-2246,43,79,34,79,17,29,77Trúng
18-10-2217,39,98,53,87,61,19,62Ăn
17-10-2242,52,96,53,66,04,26,13Trượt
16-10-2202,32,20,46,95,84,23,94Ăn
15-10-2275,40,99,56,36,97,00,38Win
14-10-2299,81,97,24,48,62,94,14Trượt
13-10-2237,67,75,32,53,89,33,60Trúng
12-10-2214,48,96,57,03,81,15,17Trượt
11-10-2267,27,96,37,97,34,30,32Win
10-10-2273,72,00,50,18,79,61,81Win
09-10-2210,27,84,18,69,08,62,11Trúng
08-10-2281,29,92,03,14,08,98,36Trượt
07-10-2273,86,37,60,82,11,30,13Ăn
06-10-2250,65,17,37,22,51,43,42Trúng
05-10-2288,93,14,76,83,18,28,94Ăn
04-10-2260,64,59,17,84,99,77,70Ăn
03-10-2251,55,69,26,86,82,98,81Ăn
02-10-2294,13,65,21,14,98,68,68Win
01-10-2227,85,63,18,01,72,79,34Trượt
30-09-2235,33,63,17,73,43,51,55Ăn
29-09-2232,57,27,49,78,84,00,87Trượt
28-09-2234,46,12,15,00,08,23,58Win
27-09-2272,89,67,92,14,90,28,80Ăn
26-09-2248,34,49,30,69,12,75,45Win
25-09-2292,20,18,21,25,72,52,09Ăn
24-09-2203,34,91,22,09,54,70,77Trúng
23-09-2231,50,36,70,52,63,39,91Win
22-09-2200,45,76,63,19,06,77,89Ăn
21-09-2246,23,13,06,39,74,90,65Win
20-09-2207,49,03,55,82,00,71,63Trượt
19-09-2224,14,57,99,02,33,15,40Trượt
18-09-2297,94,95,05,79,83,59,80Trúng
17-09-2233,34,05,83,13,54,55,85Trượt
16-09-2283,91,09,25,42,15,88,03Trúng
15-09-2246,18,54,01,21,58,86,93Win
14-09-2217,50,63,60,58,44,40,81Ăn đề 81
13-09-2225,81,44,08,97,18,06,34Trượt
12-09-2248,34,89,23,28,65,38,91Ăn đề 48
11-09-2225,73,00,58,80,29,08,72Trượt
10-09-2294,35,14,09,89,71,16,19Ăn đề 35
09-09-2229,74,44,09,02,93,45,87Ăn đề 93
08-09-2243,41,39,02,59,42,70,76Ăn 43
07-09-2297,73,56,69,23,92,54,68Ăn đề 69
06-09-2293,16,07,29,90,12,79,24Ăn 16
05-09-2225,80,78,06,84,18,48,23Ăn đề 48
04-09-2219,31,52,27,37,14,49,38Trượt
03-09-2289,10,47,29,42,59,02,53Ăn đề 53
02-09-2238,07,01,29,57,12,43,68Ăn đề 38
01-09-2273,88,62,93,23,95,30,27Ăn đề 88
31-08-2290,89,35,24,82,51,65,63Trượt
30-08-2206,80,37,86,68,66,50,36Trượt
29-08-2270,38,14,65,45,55,66,02Ăn đề 65
28-08-2270,39,93,85,43,63,44,11Ăn đề 44
27-08-2252,22,95,35,06,98,82,17Ăn đề 17
26-08-2282,45,09,93,88,90,02,07Trượt
25-08-2274,47,87,94,89,77,70,42Ăn 70
24-08-2287,68,63,31,35,28,22,03Trượt
23-08-2237,39,63,37,01,65,09,27Ăn đề 37
22-08-2247,20,31,85,50,17,52,76Ăn đề 52
21-08-2263,44,33,65,49,18,16,51Ăn đề 65
20-08-2202,63,50,27,47,88,26,11Ăn đề 11
19-08-2216,18,03,01,64,45,39,19Ăn 03
18-08-2293,07,58,71,79,53,62,35Ăn 93
17-08-2262,90,16,11,82,23,13,51Ăn đề 82
16-08-2270,14,75,04,41,65,68,29Ăn đề 04
15-08-2287,17,72,16,82,25,28,12Ăn đề 17
14-08-2252,84,97,10,27,19,01,57Trượt
13-08-2279,35,51,41,20,62,16,26Trượt
12-08-2259,08,26,99,28,70,55,13Ăn đề 70
11-08-2295,88,55,56,64,61,02,24Trượt
10-08-2251,09,21,48,24,34,55,35Trượt
09-08-2243,19,80,69,31,25,90,93Ăn đề 80
08-08-2262,47,21,52,73,64,30,89Ăn đề 21
07-08-2262,98,19,24,44,95,36,09Ăn đề 95
06-08-2290,03,43,12,17,53,77,24Trượt
05-08-2202,49,13,82,87,81,58,10Ăn đề 13
04-08-2204,94,99,25,02,49,97,08Trượt
03-08-2231,13,37,17,05,01,23,28Trượt
02-08-2241,87,35,83,96,52,49,06Ăn đề 35
01-08-2208,98,05,20,66,01,50,55Ăn đề 55