Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 6 Ngày 30/12

Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Ngày 29/12/2022 đã ăn được các đài Win đầu 5 cầu Giải Giải Tám Đầu Đuôi – Bình Thuận với dự đoán: Đầu: 5 – Đuôi: 4. Ăn cầu Song Thủ Xíu Chủ – Bình Thuận với dự đoán: 929,425. Win cầu Bao Lô – Tây Ninh với dự đoán: 27. Ăn 5/6 cầu Sáu Con Bao Lô – Tây Ninh với dự đoán: 27,06,30,43,34,64. Win cầu Bạch Thủ Đề – An Giang với dự đoán: 03. Ăn 29 cầu Dàn Đề Tám Con – Bình Thuận với dự đoán: 83,62,81,29,27,44,28,54. Trúng cầu Độc Thủ Giải Tám – Tây Ninh với dự đoán: 42. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Ngày 30 Tháng 12 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Dàn Đề Tám Con, Song Thủ Ba Càng, Dàn Bao Lô 6 Con, Bạch Thủ 3 Càng, Bạch Thủ Lô Ba Số, Giải Tám Đầu Đít, Dàn Ba Càng 10 Con, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Đề Đầu Đít, Bạch Thủ Đề, Bao Lô, Tám Con Giải 8, Bạch Thủ Giải Tám với độ chính xác cao 92%. AE cùng nhau sẽ chiến thắng chủ lô tô 100% nhé.

Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 30/12 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Cầu Đẹp Dự đoán
Song Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán
Bao Lô Nhận Dự Đoán
Giải Tám Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Tám Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Đề Nhận Dự Đoán
2 Con Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ 3 Càng Nhận Dự Đoán
Dàn Bao Lô 6 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 29/12/2022

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Song Thủ Xíu Chủ TayNinh: 443,881, AnGiang: 003,807, BinhThuan: 929,425 TayNinh: Ăn, AnGiang: Trúng, BinhThuan: Ăn
Bao Lô BinhThuan: 53, AnGiang: 07, TayNinh: 27 BinhThuan: Ăn, AnGiang: Win, TayNinh: Win
Giải Giải Tám Đầu Đuôi TayNinh: Đầu: 4 – Đuôi: 8, AnGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 3, BinhThuan: Đầu: 5 – Đuôi: 4 TayNinh: Ăn đầu 4, AnGiang: Ăn đầu 5, BinhThuan: Win đầu 5
Đề Đầu Đuôi AnGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 3, TayNinh: Đầu: 4 – Đuôi: 3, BinhThuan: Đầu: 2 – Đuôi: 9 AnGiang: Win Bạch Thủ, TayNinh: Trúng Bạch Thủ, BinhThuan: Win Bạch Thủ
Độc Thủ Giải Tám BinhThuan: 59, TayNinh: 42, AnGiang: 96 BinhThuan: Trúng, TayNinh: Trúng, AnGiang: Trượt
Bạch Thủ Đề AnGiang: 03, TayNinh: 14, BinhThuan: 55 AnGiang: Win, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt
Dàn Lô 2 Con TayNinh: 09,82, AnGiang: 37,42, BinhThuan: 52,21 TayNinh: Trúng 82, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn 21,52
Lô Ba Số BinhThuan: 526, AnGiang: 285, TayNinh: 798 BinhThuan: Trúng, AnGiang: Ăn, TayNinh: Trúng
Bạch Thủ Xíu Chủ TayNinh: 703, BinhThuan: 772, AnGiang: 283 TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt
Sáu Con Bao Lô BinhThuan: 53,26,54,52,70,16, AnGiang: 90,85,19,22,83,79, TayNinh: 27,06,30,43,34,64 BinhThuan: Ăn 3/6, AnGiang: Trúng 4/6, TayNinh: Ăn 5/6
Dàn Xíu Chủ 10 Con TayNinh: 204,628,498,581,604,233,714,288,074,635, AnGiang: 097,394,594,051,230,468,986,734,003,780, BinhThuan: 629,721,209,453,040,929,188,166,635,741 TayNinh: Trượt, AnGiang: Ăn, BinhThuan: Ăn
Bảng soi cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 29/12/2022

Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 29/12/2022

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G8 425059
G7 798345505
G6
2527
5617
2121
6990
2990
9078
4867
2285
5948
G5 605325384893
G4
81612
41038
89497
86143
31283
55945
73164
63205
06646
43621
87207
75153
02937
57467
76552
44982
58948
72008
91444
64121
46219
G3
74730
34867
75139
06064
84219
23526
G2 054875901079276
G1 475068594517420
ĐB 892443864003659929
Bảng kết quả xổ số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 29/12/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *