Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 15-01-2023

Soi Cầu Xổ Số Miền Trung – Ngày 14/01/2023 đã ăn rực rỡ Ăn Song Thủ Ba Càng – Đắc Nông với dự đoán: 362,318. Ăn 26 Tám Con Giải 8 – Quảng Ngãi với dự đoán: 48,69,82,26,31,05,41,87. Ăn 2/8 Tám Con Lô 3 Số – Đắc Nông với dự đoán: 105,332,320,074,259,281,660,386. Ăn Bao Lô – Đắc Nông với dự đoán: 95. Win 1/8 Tám Con Lô 3 Số – Đà Nẵng với dự đoán: 195,130,748,304,153,784,888,716. Ăn đầu 0 Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi – Đà Nẵng với dự đoán: Đầu: 0 – Đuôi: 2 với những tỷ lệ ăn chắc 95%. Chúng ta cùng hướng đến – Chủ Nhật Ngày 15 Tháng 01 với những cầu Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Dàn 8 Con Đề, Giải Tám Đầu Đít, 2 Con Xíu Chủ, Bạch Thủ 3 Càng, Hai Con Lô Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 15-01-2023 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa

Cầu Đẹp Dự đoán
Tám Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ 3 Càng Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô Nhận Dự Đoán
2 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Hai Con Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Giải Tám Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 14/01/2023

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Tám Con Lô 3 Số DacNong: 105,332,320,074,259,281,660,386, QuangNgai: 335,095,114,778,955,245,618,691, DaNang: 195,130,748,304,153,784,888,716 DacNong: Ăn 2/8, QuangNgai: Win 4/8, DaNang: Win 1/8
Mười Con Xíu Chủ DaNang: 130,486,321,208,390,275,940,319,795,195, QuangNgai: 896,641,472,559,343,049,473,152,614,065, DacNong: 362,447,060,468,320,448,030,141,112,362 DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng
Bạch Thủ Ba Càng DaNang: 405, DacNong: 793, QuangNgai: 016 DaNang: Trúng, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt
Bao Lô DacNong: 95, QuangNgai: 08, DaNang: 25 DacNong: Ăn, QuangNgai: Trượt, DaNang: Win
Song Thủ Ba Càng DaNang: 405,513, QuangNgai: 767,533, DacNong: 362,318 DaNang: Ăn, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn
Giải Đặc Biệt QuangNgai: 50, DaNang: 08, DacNong: 37 QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt
Cặp Lô DaNang: 22,62, QuangNgai: 31,42, DacNong: 18,44 DaNang: Trượt, QuangNgai: Trúng 42, DacNong: Ăn 18
Độc Thủ Giải 8 DacNong: 76, DaNang: 13, QuangNgai: 79 DacNong: Ăn, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt
Độc Thủ Lô Ba Số DacNong: 167, QuangNgai: 121, DaNang: 992 DacNong: Trượt, QuangNgai: Win, DaNang: Trúng
Giải Giải Tám Đầu Đuôi DaNang: Đầu: 9 – Đuôi: 8, QuangNgai: Đầu: 2 – Đuôi: 1, DacNong: Đầu: 5 – Đuôi: 6 DaNang: Ăn đầu 9, QuangNgai: Win đầu 2, DacNong: Trúng đuôi 6
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi QuangNgai: Đầu: 1 – Đuôi: 7, DaNang: Đầu: 0 – Đuôi: 2, DacNong: Đầu: 3 – Đuôi: 2 QuangNgai: Win đuôi 7, DaNang: Ăn đầu 0, DacNong: Trúng đuôi 2
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 14/01/2023

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G8 972676
G7 130622707
G6
4724
5245
1795
4371
8957
9910
8706
0688
8482
G5 072857784546
G4
55190
50076
56270
61115
33189
20698
25025
92042
70981
09061
26824
00155
70442
12121
01660
14457
22119
54605
71445
76618
48418
G3
63416
37701
32454
94992
06897
37812
G2 312513395594551
G1 561768563893320
ĐB 415405955137061362
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 14/01/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *