Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 16/01/2023

Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Chủ Nhật Ngày 15/01 đã ăn được các đài Ăn 3/8 cầu Tám Con Lô 3 Số đài quay TT Huế với dự đoán: 868,419,645,076,922,630,289,782. Trúng 48 cầu Dàn 8 Con Đề đài quay Khánh Hòa với dự đoán: 68,30,76,19,48,47,63,93. Ăn cầu Dàn Ba Càng 10 Con đài quay Kon Tum với dự đoán: 552,115,015,478,816,980,443,648,482,412. Win 00 cầu Dàn Giải 8 Tám Con đài quay Khánh Hòa với dự đoán: 29,34,00,15,05,38,11,64. Trúng 82 cầu Dàn Giải 8 Tám Con đài quay TT Huế với dự đoán: 82,17,82,19,42,58,36,59. Trúng cầu 2 Con Xíu Chủ đài quay Khánh Hòa với dự đoán: 748,316. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Ngày 16-01-2023 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Tám Con Giải 8, Xíu Chủ 1 Con, Song Thủ Xíu Chủ, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Giải Tám 1 Con, Dàn Xíu Chủ 10 Con, 2 Con Lô, Đề Đầu Đít, Giải Tám Đầu Đít, Dàn Bao Lô Sáu Con với độ chính xác cao 99%. AE cùng nhau sẽ chiến thắng chủ lô tô 99% nhé.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 16/01/2023 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Tám Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Xíu Chủ 1 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Nhận Dự Đoán
Song Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
2 Con Lô Nhận Dự Đoán
Giải Tám 1 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Giải Tám Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 15 Tháng 01

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Tám Con Lô 3 Số KhanhHoa: 130,986,145,955,411,902,684,499, KonTum: 204,291,165,983,665,294,284,003, TTHue: 868,419,645,076,922,630,289,782 KhanhHoa: Win 3/8, KonTum: Trúng 5/8, TTHue: Ăn 3/8
Dàn Ba Càng 10 Con TTHue: 127,693,617,018,138,321,911,702,516,428, KonTum: 552,115,015,478,816,980,443,648,482,412, KhanhHoa: 369,838,686,254,705,310,173,349,109,614 TTHue: Ăn, KonTum: Ăn, KhanhHoa: Trượt
Bạch Thủ 3 Càng TTHue: 321, KhanhHoa: 883, KonTum: 996 TTHue: Win, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt
Độc Thủ Lô KhanhHoa: 02, KonTum: 65, TTHue: 13 KhanhHoa: Ăn, KonTum: Win, TTHue: Trúng
2 Con Xíu Chủ TTHue: 321,204, KonTum: 478,793, KhanhHoa: 748,316 TTHue: Win, KonTum: Win, KhanhHoa: Trúng
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt KonTum: 55, TTHue: 21, KhanhHoa: 14 KonTum: Trượt, TTHue: Trúng, KhanhHoa: Trượt
Hai Con Lô TTHue: 94,33, KonTum: 53,45, KhanhHoa: 49,70 TTHue: Win 94, KonTum: Ăn 53, KhanhHoa: Trượt
Bạch Thủ Giải 8 KhanhHoa: 26, TTHue: 67, KonTum: 36 KhanhHoa: Trượt, TTHue: Trượt, KonTum: Trượt
Độc Thủ Lô 3 Số KhanhHoa: 334, KonTum: 490, TTHue: 435 KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt, TTHue: Trượt
Giải Tám Đầu Đít TTHue: Đầu: 6 – Đuôi: 2, KonTum: Đầu: 5 – Đuôi: 9, KhanhHoa: Đầu: 9 – Đuôi: 4 TTHue: Win đuôi 2, KonTum: Trúng đầu 5, KhanhHoa: Trượt
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi KonTum: Đầu: 7 – Đuôi: 3, TTHue: Đầu: 6 – Đuôi: 1, KhanhHoa: Đầu: 2 – Đuôi: 8 KonTum: Ăn đầu 7, TTHue: Ăn đuôi 1, KhanhHoa: Ăn đuôi 8
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 15 Tháng 01

Tỉnh TT HuếKon TumKhánh Hòa
G8 825300
G7 787294145
G6
7394
4509
9802
1419
5930
3986
7026
6665
8855
G5 263039944198
G4
56512
20165
07372
50106
20983
12902
55488
40964
67697
18583
53020
22866
85584
61003
77067
32955
54776
14307
11645
37230
76044
G3
00001
86205
96200
78413
05583
08873
G2 209849582463269
G1 508772503298474
ĐB 455321104478416748
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 15 Tháng 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *